İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 2022

Sıra No Adı Soyadı Bölümü
1 Doç. Dr. Ali ÖNCÜ Felsefe ve Din Bilimleri
2 Dr. Öğr. Üyesi Fatih TOPALOĞLU Temel İslam Bilimleri
3 Arş. Gör. Dr. Yasin BOSTAN  Felsefe ve Din Bilimleri