İlahiyat Fakültesi

                                                 

                                                                                              

                                                

Prof.Dr. Abdulhamit BİRIŞIK

DEKAN

1963 yılında Gaziantep’te doğdu. 1982 yılında Gaziantep İmam Hatip Lisesini bitirdi ve aynı yıl Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine girdi. 1984 yılında yatay geçişle geldiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İmam-Hatip, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayında Arapça mütercim-rehber, İmam Hatip lisesinde öğretmen ve Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde tasnif personeli olarak görev yaptı. 1990 yılı sonu itibariyle TDV İslam Araştırmaları Merkezinde (İSAM) Araştırmacı Adayı olarak göreve başladı. MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisans (1990) ve doktora (1996) eğitimi aldı. “Hind Alt Kıtasında Urduca Tefsirler ve Ehl-i Kur’ân Ekolü” adlı doktora tezi için dil öğrenmek ve araştırma yapmak maksadıyla Ağustos 1992de Pakistana gitti ve 1994 yılı Şubat ayına kadar burada bulundu, bir süreliğine de Hindistan’da alanıyla ilgili çalışmalar yaptı. Şubat 1995’ten itibaren bir tam yıl İngilterede alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. 6 Kasım 1996da Doktorasını tamamlayıp İSAMa Araştırmacı olarak atandı. İSAM tarafından hazırlanan TDV İslam Ansiklopedine müellif redaktör olarak katkıda bulunmanın yanında Tefsir İlim Heyeti Başkan Yardımcısı (1996-2001) ve Başkanı (2002-2007) olarak da görev yaptı. Ansiklopedide 70e yakın maddesi bulunmaktadır.

2001 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir Yardımcı Doçenti olarak göreve başladı. Aynı fakültede 2005 yılında Doçent, 2012 yılında Profesör oldu. 18 Temmuz 2013 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine atandı. 3 Ocak 2018 tarihinde Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görevlendirildi ve 17 Ocakta Dekan Vekili oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 17 Mayıs 2018 tarihinde Dekan olarak atandı.

Yurt Dışı görevlerine gelince, 1999-2001 yılları arasında Aşkabattaki Mahtımkulu Türkmen Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, Ağustos 2007-Ağustos 2008 arasında Pakistan Uluslararası İslâm Üniversitesi’nde çalıştı. Bu sürenin 9 ayını İslâm Araştırmaları Fakültesinin (Faculty of Islamic Studies/Usuluddin) Dekan Vekili olarak geçirdi. Aldığı davet üzerine gittiği Katar Üniversitesi İslam Hukuku ve İslâm Araştırmaları Fakültesinde (Külliyetü’ş-Şeria ve’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye) 3 yıl öğretim üyesi olarak çalıştı (Eylül 2008-Eylül 2011).

Birışık, alanı ile ilgili birçok uluslararası ve ulusal kurum üyelikleri yanında 17 Temmuz 2017 tarihinde Pakistan Cumhurbaşkanının Başkanı olduğu Uluslararası İslam Üniversitesi Mütevelli Heyetine (Board of Trustees) üye olarak seçilmiştir. Evli ve 4 çocuk babası olup Arapça, İngilizce ve Urduca dillerini bilmektedir.

Kitap Yayınlarından Bazısı

- Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri, İnsan Yay., İstanbul 2001, 2. bs.: İstanbul 2012.

- Oryantalist Misyonerler ve Kur’ân, İnsan Yay., İstanbul 2004.

- Kıraat İlmi ve Târihi, Emin Yay., Bursa 2004, 2. bs.: Bursa 2013.

- Sosyalist Müfessir Ubeydullah Sindi’nin Dini Siyasi Düşüncesi ve Tefsiri, Emin Yay., Bursa 2012.

- Hz. Peygamber'in Hayatından Davranış Modelleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1998 (3 Yazarlı)

- I. İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu (ed. Abdulhamit Birışık v.dğr.), İslâmî Araştırmalar Dergisi Yay., Ankara 2006.

- Mevdûdî: Hayatı Görüşleri ve Eserleri (ed. Abdulhamit Birışık), İnsan Yay., İstanbul 2007.

- İslam'a Giriş: Gençliğin İslâm Bilgisi (ed. Hayati Hökelekli), Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 2006, s. 103-147.

- İslam'a Giriş: Temel Esaslar (ed. Süleyman Uludağ), Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 2008, s. 215-296, 409-451.