TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BÖLÜM SEKRETERİ

                                     FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BÖLÜM SEKRETERİ

                                      İSLAM TARİHİ ve SANATLARI BÖLÜMÜ BÖLÜM SEKRETERİ

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              

                                     Bilgisayar İşletmeni

                                  Ramazan ERTEKİN

                                 E-posta : rertekin@pau.edu.tr

                                Dahili : 0(258) 296 44 04