İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

 

Doç. Dr. Gencal ŞENYAYLA

Bölüm Başkanı

 

Bu bölüm, İslam’ın doğuşundan günümüze kadar geçen tarihi süreç içinde Müslümanların kurduğu devletlerin veya oluşturdukları toplulukların tarih sahnesinde ortaya koyduğu icraatları, oluşturdukları kurumları, edebiyat ve sanat alanındaki başarılarını gerekli usullere göre inceleyip araştırmayı konu edinmektedir. Bu çerçevede bölüm bütün yönleriyle tarihimizi, medeniyetimizi, kültürel mirasımızı, müziğimizi, hat ve ebru gibi sanatsal faaliyetlerimizi hem araştırmayı hem de lisans ve lisansüstü seviyede eğitim alan gençlerimize aktarmayı hedeflemektedir. Bölümde iki anabilim ve beş bilim dalı bulunur.

 

1. İslam Tarihi Anabilim Dalı

    (İslam Tarihi, İslam Medeniyeti Tarihi)

2. Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

    (Türk-İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları, Türk Din Musikisi)

 

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gencal ŞENYAYLA

Anabilim Dalı Başkanı

gsenyayla@pau.edu.tr

 

Ayşenur Tuba ULUDOĞAN

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (İslam Tarihi)

auludogan@pau.edu.tr

0(258) 296 4454

 

Samet SAZAK

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (İslam Tarihi)

ssazak@pau.edu.tr

 

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ŞENTÜRK

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ysenturk 

 

Nazım TAŞAN

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (Türk İslam Edebiyatı)

ntasan@pau.edu.tr