TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

 Doç. Dr. Osman ORUÇHAN

Bölüm Başkanı

                                                                                                                                                           

 

Yükseköğretim sistemimizde ilahiyat fakültelerinin bölümleri genellikle öğrencilerin kayıt yaptırdığı ve diploma aldığı eğitim koordinasyon birimleri olmayıp, birbirine yakın çalışma alanlarını içeren istihdam, akademik araştırma ve uygulama birimleridir.

Temel İslam Bilimleri Bölümü Fakültemizin en geniş akademik birimidir. Bu bölümde Tefsir ve Hadis gibi İslam’ın ana kaynaklarını; İslam Hukuku gibi ibadet, muamelat ve hukuk meselelerini, Kelam ve Mezhepler Tarihi gibi inanç konularını, Tasavvuf gibi ahlak ve maneviyatı, Kur’an’ı Kerimi Okuma ve Kıraat gibi Kur'ân'ın tilâvetini, Arap Dili ve Belağati gibi İslâmi metinlerin temel dilini araştırmayı, öğrenmeyi ve uygulamayı ilke edinen anabilim dalları bulunmaktadır.

1. Tefsir Anabilim Dalı

2. Hadis Anabilim Dalı

3. İslam Hukuku Anabilim Dalı

4. Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

5. Tasavvuf Anabilim Dalı

6. Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

7. Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı

 

 

 

Tefsir Anabilim Dalı

Doç. Dr. Harun ABACI

Anabilim Dalı Başkanı

harunabaci@pau.edu.tr

  

Dr.Öğr.Üyesi Mürsel ETHEM

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

murselethemoglu@pau.edu.tr 

(0258) 296 4423

 

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Cihad BAKKAL

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

mcbakkal@pau.edu.tr

(0258) 296 4403

 

Emine ÖZBEK SERT

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

eozbek@pau.edu.tr

(0258) 296 4430

Hadis Anabilim Dalı

Doç.Dr. Mahmut YAZICI

Anabilim Dalı Başkanı

Myazici@pau.edu.tr

(0258) 296 4462

 

Doç.Dr. Osman ORUÇHAN

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ooruchan@pau.edu.tr

(0258) 296 4422

 

Dr.Öğr.Üyesi Yahya MAABDEH

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ymaabdeh@pau.edu.tr

(0258) 296 4415

 

Mustafa Avni GÖKDUMAN

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

mgokduman@pau.edu.tr

(0258) 296 4420

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa TÜRKAN

Anabilim Dalı Başkanı

mturkan@pau.edu.tr

(0258) 296 4432

Doç. Dr. Mehmet ÜMİTLİ

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

mumutli@pau.edu.tr

(0258) 296 4420

 

Doç. Dr. Sefa ATİK

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

satik@pau.edu.tr

(0258) 296 4461

 

Arş. Gör. Muhammed Musab GÖKSÜN

Anabilim Dalı Araştırma görevlisi

@pau.edu.tr

(0258) 296

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Fatih İBİŞ

Anabilim Dalı Başkanı (Kelam)

fatihibis@pau.edu.tr

(0258) 296 4435

 

Dr.Öğr.Üyesi Fatih TOPALOĞLU

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İslam Mezhepleri Tarihi)

fatihtopaloglu@pau.edu.tr

(0258) 296 4417

 

Dr.Öğr.Üyesi Faruk GÜN

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Kelam)

fgun@pau.edu.tr

(0258) 296 4269

 

Dr. Halil IŞILAK

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (İslam Mezhepleri Tarihi)

hisilak@pau.edu.tr

(0258) 296 4434

Tasavvuf Anabilim Dalı

Doç. Dr. İdris TÜRK

Anabilim Dalı Başkanı

idrist@pau.edu.tr

(0258) 296 4436

 

Doç. Dr. M. Salim GÜVEN

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

msalimg@pau.edu.tr

(0258) 296 4431

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ULUDAŞ

Anabilim Dalı Başkanı

 iuludas@pau.edu.tr 

(0258) 296 4403

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif YAZICI

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

eyazici@pau.edu.tr

(0258) 296 4401

 

Öğr. Gör. Ayşenur KOÇAK  

                                                                                                                                                  Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

 akocak@pau.edu.tr 

 (0258) 296 4251

 

Zeki ABALI

Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

zabali@pau.edu.tr

(0258) 296  4391

 

 Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Necmettin ÖZTÜRK

Anabilim Dalı Başkanı

necmettin@pau.edu.tr

(0258) 296 4414

 

Dr.Öğr.Üyesi Fatih YENER 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

 fetullahy@pau.edu.tr

(0258) 296 4424

 

Dr.Öğr.Üyesi Hana GÜVEN

Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

hguven@pau.edu.tr

(0258) 296 4429

Hayati TURGUT

Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

hayatiturgut@pau.edu.tr

(0258) 296 4426

Halil ÇATAL

Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

halilcatal@pau.edu.tr

(0258) 296 4424

 

Halil İbrahim KARAÖZ

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

hkaraoz@pau.edu.tr

(0258) 296 4437