YÜKSEKOKUL KURULU

Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Seher İŞCAN

Öğr. Gör. Dr. Mevlüt ELLİALTI

Öğr. Gör. Dr. Özlem AKYOL

Öğr. Gör. Fahrettin Bilge KEYVANOĞLU 

Öğr. Gör. Hüsnü GÜMÜŞ