YÜKSEKOKUL KURULU

Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Seher İŞCAN

Öğr. Gör. Dr. Mevlüt ELLİALTI

Öğr. Gör. Dr. Özlem AKYOL

Öğr. Gör. Gülşah TERCAN 

Öğr. Gör. Siren BURAK