YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN

Prof. Dr. Turan PAKER

Doç. Dr. Ertan KUŞÇU

Dr. Öğr. Üyesi Devrim HÖL

Dr. Öğr. Üyesi Seher İŞCAN

Öğr. Gör. Dr. Mevlüt ELLİALTI