TÜBİTAK 2237-A kapsamında önerilen “Hikâyelerle desteklenmiş yabancı dil eğitiminde dijital araçlarının 3 aşamada kullanımı: hikâye oluşturma, hikâye yazma ve hikâye anlatma” projesi ile geleceğin İngilizce öğretmen adaylarına alanında uzman sekiz öğretim üyesi tarafından çevrim içi bir uygulamalı eğitim verilmesi planlanmıştır. Bu hedefler doğrultusunda son zamanlarda birçok projede ele alınan dijital araçların yabancı dil eğitiminde kullanımı konusunun önerilen projede “hikâye oluşturma-yazma-anlatma” açısından daraltılıp uygulamalı çalışmalarla derinlemesine ele alınacak olması da bu projenin özgünlüğüdür. Yabancı dil eğitiminde dijital hikâyeyi önemli kılan unsur, klasik hikâyelerin aksine, ses ve görsel öğelerle desteklenerek dijital ortama aktarılması ile kolayca zenginleştirilebilir olması ve çoklu bir bakış açısıyla tekrar tekrar ulaşılabilir olmasıdır (Chun, Smith ve Kern, 2016). Buna ilaveten teknolojinin yaratıcılıkla bir araya gelmesiyle ortaya çıkan dijital hikâye anlatımları sayesinde öğrenciler dünyayı farklı pencerelerden görüp, duyup ve algılamaya başlarlar (Toki ve Pange, 2014). Sonuncu ve belki de en önemlisi, hikayelerin yeni nesil öğrenciler için onlara hitap edecek bir şekilde etkili eğitim materyallerine dönüştürülmesi ile dört temel dil becerisinin de başarılı bir şekilde geliştirilmesinin sağlanabilmesidir.

Proje Yürütücüsü

Dr.Öğr.Üyesi Eda DURUK

Pamukkale Üniversitesi