Bilgisayar İşletmeni

NERİMAN SAĞLIK
nsaglik@pau.edu.tr
0.258.2961561