"Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerimize, akademik özelliklerini geliştirmeleri ve farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları temel yabancı dil bilgi ve becerisini kazandırmak"