"Öğrencilerimizin akademik ve sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dili etkin ve işlevsel olarak uygun koşullarda sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde öğrenmelerini; kendilerini ulusal ve uluslararası ortamlarda ifade etmelerini ve bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır."