Yüksekokulumuzun Program Öz Değerlendirme Raporları ve PUKÖ iyileştirme planı ekte yer almaktadır.