MÜDÜR SEKRETERLİĞİ
 Bilgisayar İşletmeni Nimet ÇAPAR
ncapar@pau.edu.tr
0.258.2961506