Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Seher İŞCAN

siscan@pau.edu.tr

0.258.2961503

 


 

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Mevlüt ELLİALTI

mellialti@pau.edu.tr

0.258.2961504

 

(Mevlüt ELLİALTI)