Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Seher İŞCAN

siscan@pau.edu.tr

0.258.2961503

 


 

Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Mevlüt ELLİALTI

mellialti@pau.edu.tr

0.258.2961504