Proje Tarihi:17-19 KASIM 2023

Projenin Amacı

      Günümüzde çok sayıda genç akademisyen, çalışmalarını ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlamak istemektedir. Bunun nedenleri arasında, genç akademisyenlerin yayınları ile hem daha geniş kitlelere ulaşma hem de ulusal ve/veya uluslararası atıf alma niyetleri bulunmaktadır. Ayrıca, akademik yükselme şartları arasında bu yayınlar da önemli rol oynamaktadır. Ancak, ulusal ve uluslararası dergilerde yayın yapma konusunda güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bu projenin amacı, araştırmacılara, akademik çalışmalarını İngilizce yazma ve yayınlama sürecinde destek olabilecek önerileri örneklerle sunmaktır. Olası kaynaklar için alan yazın taraması yapılması, makale içinde bunun kullanılması, kullanılacak yönteme karar verilmesi, makalenin tartışma kısmının yazılması, makalenin sunulabileceği uygun derginin seçimi başlıkları bu projede sırasıyla ele alınacaktır. Özetle, genç akademisyenlerin ulusal veya uluslararası nitelikli bir yayın yapma konusundaki süreçlerine katkı sunmak amaçlanmaktadır.


Projenin Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Seher İŞCAN

Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Seher İŞCAN, Lisans eğitimini 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 3 yıl M.E.B Denizli Lisesi’nde çalıştıktan sonra 2006 yılında Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Okutman olarak göreve başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Prof. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN danışmanlığında PAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda tamamlamış olup, 2017 yılında PAÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda Dr. Öğr. Üyesi unvanını almıştır. Halen, hazırlık programı dersleri ve İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini de kapsayan lisans dersleri vermekte olup, öğretmen yetiştirme, öz yeterlilik, zaman yönetimi ve liderlik konularında çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda, 2016 yılında PAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda müdür yardımcılığına atanmış olup, halen görevini sürdürmektedir.