DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Görevi

Adı Soyadı

YBS Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU

YBS Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer GÜLEÇ

YBS Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Çetin KALBURAN

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Koray GÜNEL

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Aylin SABANCI BAYRAMOĞLU

Menü