01/12/2021 -Bölüm Danışma Kurulu 1 Nolu Toplantısı

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI -1

 

TOPLANTI TARİHİ: 01.12.2021

TOPLANTI SAATİ: 14:30

DANIŞMA KURULU KARARI

 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Programlarının Değerlendirme Sisteminin Yapılanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar yönergesine göre kurulması gereken Bölüm Danışma Kurulu 01/12/2021 tarihinde saat 14:30’da fakülte yönetim kurulu toplantı odasında toplanmıştır, aşağıda belirtilen maddeleri karara bağlamıştır.

 

KARAR 1

Bölüme ait sosyal medya hesaplarının aktif kullanılması,

KARAR 2

Bölümümüzün mezunlarından öncelikle üniversitemiz bünyesinde görev alan ve kamu kurumlarında çalışanları öğrencilerimizle bir araya getirerek etkinlik düzenlenmesi, Bunun yanında, öğrencilerin kariyer hedeflerini ve tercihlerini yönlendirebilecek çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi,

KARAR 3

Müfredatta yer alan derslerin değişen iş dünyası ihtiyaçlarına göre güncellenmesi,

KARAR 4

Laboratuvar bilgisayarlarında yer alan programların daha fonksiyonel kullanılabilmesi için güncellenmesi

KARAR 5

Mezuniyet sonrası akademik veya çalışma hayatında öğrencilerin kullanabilecekleri akademik yazı becerilerinin yanında resmi yazı, rapor ve plan yazma becerilerini geliştirebilecek derslerin konulması,

KARAR 6

Ders seçimi öncesi derslerin hangi konuları içerdiğine dair genel bir bilgilendirme programı yapılması,

KARAR 7

Pandemi sonrası öğrenci kulüplerinin tekrar canlanmasına katkıda bulunarak bölümle organik bağ kurulabilecek kulüplerle ortak çalışmalar düzenlenmesi tavsiye edilmektedir.

Menü