KALBURAN, Ç. “Online Shopping and Level of Worry Regardless of Shopping”. Theoretical and Applied Evaluation of Economics and Finance. (Ed. Karabulut, Ş.) Ekin Yayınevi, Aralık 2022,Sertifika No: 48743, e_ISBN: 978-625-8235-92-0.

KALBURAN, Ç. “Tüketici Karar Verme Tarzlarının Ölçümü Üzerine Bir İnceleme”. Muhasebe – Pazarlama – Organizasyon: Akademik Yorumlar. (Ed. Karabulut, Ş.) Ekin Yayınevi, Aralık 2022, Sertifika No: 48743, e_ISBN: 978-625-8235-93-7.

HAŞILOĞLU, S.B., “Pazarlama Araştırması ve Analitiği,” Nobel Kitabevi, Haziran 2022, Yayın No: 1065, ISNB: 978-625-433-490-0

POLAT, L. Ö. (2022). Digital Transformation Process in Selection and Implementation of an Electronic Document Management System. In Digital Transformation and Internationalization Strategies in Organizations (pp. 62-84). IGI Global, EISBN13: 9781799881711.

GÜLEÇ, Ö., & POLAT, L. Ö. (2022). Integration of International Students With Education Processes Through Information Systems. In Digital Transformation and Internationalization Strategies in Organizations (pp. 216-237). IGI Global, EISBN13: 9781799881711.

CENGİZ, S. M., YILDIRIM, U., URAL, M., KOYUNCUOĞLU, M. U., MUTLU, Ö., “Bir Tekstil İşletmesinde Konfeksiyon Tesis Yerleşiminin Simülasyon İle Analizi. 41. Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresi,” Denizli, Sözel Bildiri, pp56, Ekim 2022.

ÖZGÜR POLAT l., POLAT O., ALAN B., “Yaş Meyve Sebze Tedarik Zincirinde Yer Alan FarkIı Düzeydeki Tedarikçilerin Seçim Kriterlerinin Karşılaştırılması” 41. Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresi,” Denizli, Sözel Bildiri, Ekim 2022.

Aksel I. ve diğ. (2022), ERP Applications Towards Industry 4.0, Ejser 10th International Symposium On Social Sciences, 19-21 November, Turkey

Aksel I. ve diğ. (2022), The Effect Of Industry 4.0 Performance Level On Unemployment Rate: Comparative Research On European Union Countries, Ejser 10th International Symposium On Social Sciences, 19-21 November, Turkey

KALBURAN, Ç., ÖZÇİFÇİ, V., & HAŞILOĞLU, S. B. (2022). Environmental Attitudes and Environmentally Sensitive Television Commercials. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 15(1), 71-92.

AKSOY-ERKATRANCI, T, KOÇOĞLU D., & HAŞILOĞLU S.B. (2022), “Tüketicilerin Marka Tercihlerine Göre Etnosentrik Eğilim ve Dindarlık Düzeyleri,” Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 9 (2) , 342-354 . DOI: 10.47097/piar.1173847

KARCIOĞLU, Y. & KALBURAN, Ç. (2022). “Sosyal Medya Kullanım Sıklığı Ölçümünde Belirsiz Niceleyiciler ve Süre Bildirimi” . Journal of Internet Applications and Management , 13 (2) , 72-84 . DOI: 10.34231/iuyd.1186724

GÜLEÇ, Ö. (2022). “Extending lifetime of Wireless Nano-Sensor Networks: An energy efficient distributed routing algorithm for Internet of Nano-Things.” Future Generation Computer Systems. Volume 135, Pages 382-393 https://doi.org/10.1016/j.future.2022.05.009 ,October 2022

Tavlan Soydan, N. , Aksel, İ. & Dolma, S. (2022). Algılanan Kurumsal Destek, Lider-Üye Etkileşimi Öz-yeterlilik ve Kariyer Tatmini İlişkisi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (53) , 229-250 . DOI: 10.30794/pausbed.1119879

 

ÖZGÜR POLAT L., “ İş Süreçlerinin Modellenmesi.” İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ Kavramlar, Araçlar ve Teknolojiler.(Editörler EKREN G., KLEİN M.) Nobel Akademik Yayıncılık, Ekim 2023, Yayıb No: 1865, ISBN 978-625-393-034-9.

Özçınar, H., & Bayramoğlu, A. S. (2023). “Discovering developmental trajectories and trends of conversational agent research using dynamic topic modeling”. In Research Handbook on Artificial Intelligence and Communication (pp. 58-78). Edward Elgar Publishing.

Aksel, İ., (2023) İnovasyon, BOY Yayınları, Denizli, ISBN: 978-625-8156-87-4

Gulec, O. (2023, July). An Energy Conservative Routing Path Discovery Algorithm in Wireless Nano-Sensor Networks. In 2023 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom) (pp. 161-166). IEEE.

Gulec, O., & Sahin, E. (2023, October). Maximizing Nano-Sensor Node Coverage using BWO in WNSNs. In 2023 10th International Conference on Wireless Networks and Mobile Communications (WINCOM) (pp. 1-6). IEEE.

Sahin, E., & Gulec, O. (2023, September). Obstacle Aware Density Based Nano-Router Localization in IoNT. In 2023 8th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) (pp. 318-323). IEEE.

Gulec, O. (2023). A Distributed Algorithm for Backbone Construction in Three-Dimensional WNSNs. In 2023 International Conference on Engineering Technologies (ICENTE'23) (pp. 67-70).

Kangalli Uyar, S. G., Ozbay B. K., & Dal, B., “Analysis of Factors Affecting Building Greenhouse Gas Emissions in Istanbul with Mars Method. 10th International Conference on Applied Economics and Finance, oral presentation,” Roma İtalya, Aralık 2023.

YURDOĞLU, H., & GÜLEÇ, Ö. (2023). A CASE STUDY FOR PREVENTING ELECTRICITY OVER-CONSUMPTION USING DEEP LEARNING IN TEXTILE INDUSTRY. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 11(4), 1383-1397.

GÜLEÇ, Ö. Machine Learning Supported Nano-Router Localization in WNSNs. Sakarya University Journal of Science, 2023, 27(3), 590-602.

Köse, S.,Mohan Bursalı, Y., Dolma, S. (2023).Örgütsel Adalet ve Yönetici Desteği ile İhbarcılık Arasındaki İlişkide Psikolojik Güvenliğin Aracılık Rolü. Turkish Studies-Economics, Finance, Politics, 18 (1), 305-325

HASILOGLU-CIFTCILER, Melda, & Selçuk Burak Haşıloğlu (2023) “What Should be The Measure of Conformityt to Normal Distribution (Normality) Test in Likert Type Digital and Face-To-Face Survey Data?”, Journal of Internet Applications and Management, 14 (2), 54-73

KALBURAN, Çetin, Murat Kantar, Ahmet Bardakçı, & Selçuk Burak Haşıloğlu (2023) “Ulusal Kimlik ve Kültürel Duyarlılığın Tüketici Etnosentrizmi ve Algılanan Risk Üzerindeki Etkisi: Bir Yol Analizi”, Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (2), 565-575. DOI: 10.47097/piar.1288906

OVAZ, Fatımanur, & Selçuk Burak Haşıloğlu (2023) “Ölçeklerin Türkçeye Uyarlama Süreci Örneği: E- Pazaryerinden Satınalma Niyetini Etkileyen Değişkenler”, Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 197-207. DOI: 10.47097/piar.1265007

KILIÇ, Günay, İbrahim Budak, & Selçuk Burak Haşıloğlu (2023) “Ülke Milli Marşları ve İstiklal Marşı’nın Özgünlüğünün Veri Analizi”, Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 96-109. DOI: 10.47097/piar.1180263

AKYILDIZ, B., KALBURAN, Ç., & KOÇOĞLU, D. (2023). Para Tutumu, Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı ve Online Kompulsif Satın Alma Davranışı. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 229-242.

KALBURAN, Ç., KANTAR, M., BARDAKCI, A., & HAŞILOĞLU, S. B. (2023). Ulusal Kimlik ve Kültürel Duyarlılığın Tüketici Etnosentrizmi ve Algılanan Risk Üzerindeki Etkisi: Bir Yol Analizi. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 565-575.

Soydan, N. T., & Aksel, İ. (2023). Ulusal Kültür ile Ülkelerin Covid-19 Mücadele Faaliyetlerindeki Etkinliği Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Kent Akademisi, 16 (2), 1055-1077.

Gulec, O., & Sahin, E. (2023). Red Deer Algorithm based nano-sensor node clustering for IoNT. Journal of Network and Computer Applications, 213, 103591.

Sahin, E., Akkas, M. A., & Dagdeviren, O. Nanonetwork-based search and rescue operations in debris areas. Computer Networks, 237, 110082.

Alan B., Özgür Polat L., & Polat, O. (2023). Yaş meyve ve sebze sektöründe farklı seviyelerdeki tedarikçilerin seçim kriterlerinin karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(8), 885-896.

Hirai, M., Dolma, S., Vernon, L. L., Clum, G. A. (2023) Temporal Associations Between Posttraumatic Stress Symptoms and Depression in Response to Online Expressive Writing Interventions in a Hispanic Sample. Behavior Therapy 54 (1), 170-181

Soydan, N. T., & Aksel, İ. (2023). Ulusal Kültür ile Ülkelerin Covid-19 Mücadele Faaliyetlerindeki Etkinliği Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Kent Akademisi, 16 (2), 1055-1077.

 

Menü