Dr. Öğr. Üyesi Ömer GÜLEÇ

Bölüm Başkan Yardımcısı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı


 

 • Nesnelerin Interneti (IoT)
 • Kablosuz Sensör Ağları ve Algoritmaları
 • Nano-Sensör Ağları
 • Dağıtık Sistemler
 • Makine Öğrenmesi & Derin Öğrenme
 • Algoritmalar
 

Dr. Öğr. Üyesi SERKAN DOLMA

Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü


 

 • Sosyal Psikoloji
 • Psikolojide Ölçme Teknikleri
 • Örgütsel Davranış
 • Sağlık Psikolojisi
 

 • Uluslararası İlişkiler (Erasmus / İkili Anlaşmalar) Komisyonu
 • Mevlana ve Farabi Komisyonu
Arş. Gör. Dr. Emre ŞAHİN 

 • Nesnelerin İnterneti (IoT)
 • Telsiz Duyarga Ağları ve Algoritmaları
 • Terahertz (Thz) Haberleşme ve 6G
 • Telsiz Nano-Duyarga Ağları (WNSN) ve Nano-Nesnelerin İnterneti (IoNT)
 • Dağıtık Sistemler
 • Makine Öğrenmesi & Derin Öğrenme
 • Algoritmalar

Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler
 • -

Yüksek Lisans
 • -
Doktora
 • -
 

 • Mezuniyet Komisyonu
 • Af - Azami Süreyi Aşan Öğrenciler Komisyonu
 • Web Komisyonu
 • Uluslarası İlişliler (Erasmus / İkili Anlaşmalar) Komisyonu
Arş. Gör. Aylin SABANCI BAYRAMOĞLU 

 • Veri Bilimi

 • Yandal & Çift Anadal Komisyonu
 • Staj Komisyonu
 • Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu
 • Mevlana ve Farabi Komisyonu
 • Ders Programı Giriş Komisyonu
Prof. Dr. İbrahim AKSEL

Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı


 

 • Yönetim Stratejisi
 • Örgütsel Davranış
 • Stratejik Yönetim
 

 • Not İnceleme Komisyonu
 • Akademik Teşvik İnceleme Komisyonu
 • Kariyer Ofisi Komisyonu
Arş. Gör. Koray GÜNEL 

 • Veri Bilimi

 • Staj Komisyonu
 • Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu
 • Mevlana ve Farabi Komisyonu
 • Mezuniyet Komisyonu
 • Af - Azami Süreyi Aşan Öğrenci Komisyonu


Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Bölüm Başkanı
Enstitü Anabilim Dalı Başkanı
Karar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı


 

 • Pazarlama Analitiği ve Araştırması
 • E-Ticaret, E-Pazarlama, Dijital Pazarlama
 • Karar Destek Sistemleri
 • Veri Madenciliği, Büyük Veri
 • İş İstihbaratı (İş Zekası)
 • Kantitatif Karar Verme Teknikleri
 • Proje Döngüsü Yönetimi
 

 

 • Akademik Teşvik İnceleme Komisyonu
 • Müfredat Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Çetin KALBURAN

Bölüm Başkan Yardımcısı


 

 • Pazarlama
 • Araştırma Yöntemleri
 • Karar Destek Sistemleri
 • Yeşil Pazarlama
 • Sosyal Medya
 

 

 • Not İnceleme Komisyonu
 • Müfredat Komisyonu
 • Kariyer Ofisi Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÖZGÜR POLAT 

 • İş Süreç Yönetimi - BPM
 • Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Karar Destek Sistemleri
 • Matematiksel Modelleme
 • İş Zekası
 • Çok Kriterli Karar Verme
 • Sistem Geliştirme
 • Proje Yönetimi

 

 • Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu
 • Not İnceleme Komisyonu
 • Akademik Teşvik İnceleme Komisyonu
Arş. Gör. Berker DAL 

 • -

 • Yandal ve Çift Anadal Komisyonu
 • Uluslarası İlişliler (Erasmus / İkili Anlaşmalar) Komisyonu
 • Ders Programı Giriş Komisyonu
 • Mezuniyet Komisyonu
 • Af - Azami Süreyi Aşan Öğrenci Komisyonu
 • Kariyer Ofisi Komisyonu
Menü