MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?   

    Mevlana Değişim Programı,  Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumlan arasında protokol kapsamında yapılan öğrenci ve öğretim elemanı değişim programıdır. Mevlana Değişim Programında amaç, öğrenci ve öğretim elemanlarının evrensel yükseköğretim ve kültürlerarası deneyimler elde etmesini sağlamaktır.  Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Mevlana Değişim Programı Protokolüne taraf olan ve eğitim veren başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Değişimin toplam süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar.