Bölümün Tanıtımı

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, bilişim sistemleri ve işletme yönetimi alanlarını bir araya getiren bir disiplindir. Hedefimiz işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirebilen ve yönetebilen, profesyonelce problem çözebilen ve veriye dayalı kararlar alabilen, bilgi ekonomisi işletmelerini yönetecek düzeyde işletmecilik bilgisine sahip Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları yetiştirmektir.

Bölümümüz, Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı ve Karar Bilimleri Anabilim Dalı olmak üzere 3 anabilim dalından oluşmaktadır Bu anabilim dalları kapsamında, bilişim sistemleri ve teknolojileri, veri yönetimi ve analizi, yazılım geliştirme, pazarlama analitiği ve araştırması, e-ticaret, iş süreç yönetim, proje yönetimi, stratejik yönetim, karar verme sistemleri ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim verilmektedir. Bölüm bünyesinde 2 Profesör, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktor Araştırma Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 10 akademik personel bulunmaktadır. Bölümümüz lisans düzeyinde normal ve ikinci öğretim programlarını, lisansüstü düzeyde ise 1 tezli yüksek lisans ve 1 doktora programını bünyesinde bulundurmaktadır.

  • İşletmenin fonksiyonlarına hakim
  • Bilişim sistemlerini kullanabilen
  • Takım çalışması ile hareket edebilen
  • Proje döngüsü yönetimi yaklaşımına hakim
  • Özel paket programları kullanabilen personel
  • İşletmeye özgün yazılım geliştirme ekibinde yer alabilen
  • İşletmeye özgün İnternet uygulamaları geliştirme ekibinde yer alabilen
  • İşletmenin kullandığı yazılım ve Web uygulamalarının içeriğini yönetebilen
  • İşletmenin problemlerine cevap bulabilecek ihtiyaca yönelik bilişim sistemini tanımlayabilen personel
  • Yazılım projelerini yönetebilen
  • Bilişim işlemelerinin fonksiyonlarını yönetebilen
  • Sistem analizlerini oluşturabilen
  • İş süreçlerini yönetebilen
  • Takım liderliğinin üstlenebilen yönetici
  • İşletme fonksiyonlarına yönelik karmaşık problemleri tespit edebilen ve çözebilen
  • Nitel ve nicel karar alma yöntemlerini kullanabilen
  • Stratejik hareket edebilen uzman personel adayı ve
  • Türkiye’de henüz tanınan karar bilimleri akademisyeni adayı

Bölüm mezunları çeşitli iş imkanlarına sahiptir. Mezunlarımız hem kamu hem de özel sektörde birçok alanda çalışabilirler. Öğrencilerin mezuniyet sonrasında işletmelerin bilgi işlem merkezlerinde, yazılım ve danışmanlık şirketlerinde ya da üniversitelerde görev almaları bir başarı ölçütüdür. Yine takım lideri, karar uzmanı, sistem analisti, sistem tasarımcısı, programcı, proje yöneticisi, IT uzmanı, bilgisayar destekli muhasebe ve finansman yetkilisi, e-pazarlama uzmanı, insan kaynakları uzmanı, YBS ve AR-GE danışmanı, akademisyen gibi pozisyonlarda görev almaları da bir başarı ölçütüdür.

Menü