TÜBİTAK 1001 PROJELER
Yıl Projenin Adı Projenin Yürütücüsü Araştırmacılar Bursiyerler
2022 - Devam Ediyor Dijital Pazarlamada Yapısal Modellerin Kalbine Yerleşen Güven Faktörünün İtici Gücü Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Çetin KALBURAN
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan AYDIN
Şeyda GÜRKAYNAK GÜRBÜZER
Fatımanur OVAZ
2015 - 2018 Türkiye'nin Cevaplama Tarzı Profiline Dayalı Ölçek Çalışmaları Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU Prof. Dr. Ahmet BARDAKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Andım Oben BALCE
Dr. Öğr. Üyesi Çetin KALBURAN
Tuğçe AKSOY ERKATRANCI
Şeyda GÜRKAYNAK GÜRBÜZER

Menü