Bizi Takip Edin

facebook academia

Paker, T. (2017).  Tez yazım sürecinde karşılaşılan etik sorunlar.  N. Akpınar-Dellal, M.V. Coşkun (editörler),

             Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-2-09516-7.

Paker, T. (2017). Designing foreign language teaching skills. A. Sarıçoban (editör), ELT Methodology, (ss. 61-82).

             Ankara: Anı Yayıncılık.

Paker, T. & Özkardeş-Döğüş, A. (2017). Achievement attributions of preparatory class learners in learning

             English.  Journal of Language and Linguistic Studies 13(2),109-135.

Paker, T. & Ergül-Özcan, Y. (2017). The Effectiveness of Using Corpus-Based Materials in Vocabulary

             Teaching.  International Journal of Language Academy, 5(1), 62-81. 

             DOI Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3494


Ördem, E. & Paker, T. (2016). Retention and Use of Lexical Collocations (Verb + Noun and Adjective + Noun)

              by Applying Lexical Approach in a Reading Course. European Journal of Foreign Language

              Teaching, 1(1), 144-159.


Paker, T. & Erarslan, A. (2015). Attitudes of the preparatory class students towards the writing course and their

             attitude-success relationship in writing.  Journal of Language and Linguistic Studies, 11(2), 1-11.


Paker, T. (2015). İletişimsel dil öğretim yöntemi. N. Bekleyen (editör), Dil öğretimi, (ss. 187-210). Ankara:

             Pegem Akademi.

Paker, T. & Karaağaç, Ö. (2015). The Use and Functions of Mother Tongue in EFL Classes.

              Procedia - Social and Behavioral Sciences, 199, 111-119.

Paker, T. (2015). Durum Çalışması. F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (editörler), Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz

             ve Yaklaşımları. (119-134). Ankara Anı Yayıncılık.


Duruk, E. & Paker, T. (2014). Vocabulary Deviations during Second Language Lexical Processing.

            International Journal of Liberal Arts and Social Science, Vol. 2 No. 8, 134-142.


Paker, T. (2014). "Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretiminde Programların Tüm Süreçlerinin Denetimi ve

             Bireysel Yönlendirmenin Rolü." A. Sarıçoban ve H. Öz (editörler), Türkiye‘de Yabancı Dil Eğitiminde

             Eğilim Ne Olmalı? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. Yabancı

             Dil Eğitimi Çalıstayı Bildirileri 12 – 13 Kasım 2012, 139-150.

              https://www.youtube.com/watch?v=DA_4OAmi6U8


Paker, T. (2013). The Backwash Effect of the Test Items in the Achievement Exams in Preparatory Classes.

               Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 70, 1463-1471.

Paker, T. & Höl, D. (2012). Attitudes and perceptions of the students and instructors towards testing

             speaking communicatively. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültes Dergisi, 32, 13-24.

 

Paker, T. (2012). Tartışma: Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz

            iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor? Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,

            32, 89-94.


Paker, T. (2012). Yabancı dil öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar. A. Sarıçoban ve Z. M. Tavil (editörler),

              Yabancı dil öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, (ss. 159-184). Ankara:

               Anı Yayıncılık.

Paker, T. (2012). The Images of the Students in English Language Teaching and Turkish Language Teaching

            Departments towards Turkish and British. International Journal of Business and Social Science, 3 (4):

            37-46.

Paker, T. (2012). Clinical Supervision: Effects and Implications. Effects and Implications of Clinical Supervision

             for Teacher Development and Student Achievement. LAP Lambert Academic Publishing.

             ISBN 978-3-8473-1754-8, paperback, 176 Pages.


Paker, T. (2011). Student teacher anxiety related to the teaching practicum.

            Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 42, 207-224.

Paker, T. and Kocaman, P. (2009). Beliefs and Practices of ELT Teachers on the Use of Group Work.

             Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Social Sciences), Cilt 18, Sayı 1:

             289–304.

Paker, T. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama

            Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgiliKarşılaştıkları Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi,

             Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (23):132-139.


Paker, T. (2007). Çal bölgesindeki okullarda İngilizce öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri."

             Çal Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 01-03 Eylül 2006. B. Topuz, R.Urhan ve M.A. Gülel

             (editörler). (2007).  21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi: Baklan, Çal, Bekilli. Çal Yöresi

             Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yayını: 3, Denizli: 684-690.


Paker, T. (2000). Teaching practice from student teachers’ perspective. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler

             Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences), 6(6): 111-118.


Paker, T., et al. (1999). Türkiye’de Öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. YÖK/Dünya Bankası Milli

            Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, Öğretmen Eğitimi Dizisi, Ankara.

             (Ortak Yayın).


Paker, T. (1997). Creating awareness towards change" Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları No: 15.

             Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 2(15):154 162.


Paker, T. (1995). Clinical Supervision as in-service teacher training. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

            Yayınları No: 11.  Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11): 39-53.
Doktora Tezi : 1990-96

Tez Danışmanı : Prof. Dr. F. Özden Ekmekçi

Tez Konusu : "Clinical Supervision: Effects and Implications for Teacher Development and

                         Student Achievement in Preparatory English Classes at Çukurova University"

                         (Hizmetiçi Eğitimde Bireysel Yönlendirme: Çukurova Üniversitesi Hazırlık Sınıflarında

                          Öğretmenin Mesleki Gelişimine ve Öğrenci Başarısına Etkisi). 
Yüksek Lisans Tezi: 1988-89

Tez Danışmanı : Dr. John R Aydelott

Tez Konusu : "Teaching Vocabulary in Turkish state secondary schools" (Devlet liselerinde kelime öğretimi).