Paker, T. (2023). Teaching foreign language in the digital era: Opportunities and challenges. In N. Akpınar-Dellal, Ö. Yıldız &

               Ş. Balkaya (eds.) Education, Science and Art in the Age of Digital Transformation (pp. 100-106). London:Lambert

              Academic  Publishing.

 

Paker, T. (2023). The EFL student and teacher in the 21st century. In H. Avara (ed.) The Art of Teaching English in the 21st Century

                Settings (pp.1-13). Konya: ISRES Publishing.

 

Paker, T. (2023). Yabancı Dil Öğretmeni Eğitimcisinin Mesleki Gelişimi: Olasılıklar ve Sınırlılıklar. D. İnal ve Ö. Etuş (editörler).

            Yabancı Dil Öğretmeni Eğitiminde Değişen Koşullar, Gereksinimler ve Öneriler (ss.89-92). İstanbul: IUC-University Press.

 

 Paker, T. (2023). Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilimin Önemi.  B. İlter (editör).

             Her Yönüyle Yabancı Dil Öğretimi. (ss.97-113). Ankara: PEGEM Akademi.

 

Paker, T. (2022). Alternative Assessment to Promote Learner Autonomy. E. Duruk (editor). 

                The New Normal of Online Language Education.(pp.145-160). Ankara: Eğiten Kitap.

 

 Paker, T. (2019). İlkokulda İngilizce konuşma eğitimi. E. Üstünel ve Ş. Kömür (editörler), Kuramdan

                Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti: İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi. (ss.23-37). Ankara:

                 Eğiten Kitap Yayıncılık.

 

Paker, T. (2019). İngilizce öğretiminde ölçme ve değerlendirme. E. Üstünel ve Ş. Kömür (editörler), Kuramdan

             Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti: İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi. (ss.143-155). Ankara:Eğiten

              Kitap Yayıncılık.

 

Paker, T. (2017).  Tez yazım sürecinde karşılaşılan etik sorunlar.  N. Akpınar-Dellal ve  M.V. Coşkun (editörler),

            Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim. (ss. 47-55). Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing.

            ISBN: 978-620-2-09516-7.

 

Paker, T. (2017). Designing foreign language teaching skills. A. Sarıçoban (editör), ELT Methodology, (pp. 61-82).

             Ankara: Anı Yayıncılık.

 

Paker, T. (2015). Durum Çalışması. F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (editörler), Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz

             ve Yaklaşımları. (ss. 119-134). Ankara Anı Yayıncılık.

 

Paker, T. (2015). İletişimsel dil öğretim yöntemi. N. Bekleyen (editör), Dil öğretimi, (ss. 187-210). Ankara:

             Pegem Akademi.

 

Paker, T. (2012). Yabancı dil öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar. A. Sarıçoban ve Z. M. Tavil (editörler),

              Yabancı dil öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, (ss. 159-184). Ankara:

               Anı Yayıncılık.

 

Paker, T. (2012). Clinical Supervision: Effects and Implications. Effects and Implications of Clinical Supervision

             for Teacher Development and Student Achievement. LAP Lambert Academic Publishing.

             ISBN 978-3-8473-1754-8, paperback, 176 Pages.

 

Paker, T., et al. (1999). Türkiye’de Öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. YÖK/Dünya Bankası

             Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, Öğretmen Eğitimi Dizisi, Ankara.

             (Ortak Yayın).

 

Doktora Tezi : 1990-96

Tez Danışmanı : Prof. Dr. F. Özden Ekmekçi 

Tez Konusu : "Clinical Supervision: Effects and Implications for Teacher Development and

                         Student Achievement in Preparatory English Classes at Çukurova University"

                         (Hizmetiçi Eğitimde Bireysel Yönlendirme: Çukurova Üniversitesi Hazırlık Sınıflarında

                          Öğretmenin Mesleki Gelişimine ve Öğrenci Başarısına Etkisi). 
Yüksek Lisans Tezi: 1988-89

Tez Danışmanı : Dr. John R Aydelott

Tez Konusu : "Teaching Vocabulary in Turkish state secondary schools" (Devlet liselerinde kelime öğretimi).