DönemDers KoduDers AdıProgram Adı
2023-2024 Güz INO 205İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - IİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2023-2024 Bahar INO 700UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2023-2024 Güz INO 700UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2023-2024 Güz INO 504İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2023-2024 Bahar INO 501DİL ÖĞRENİM KURAMLARI VE İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ YÖNTEMLERİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2023-2024 Güz INO 2001İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2023-2024 Bahar INO 4002İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMAİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2023-2024 Güz OMB 4001ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2023-2024 Bahar OMB 4002ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2023-2024 Bahar INO 5004DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜRİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2023-2024 Güz INO 5004DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜRİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2023-2024 Bahar INO 800DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2023-2024 Güz INO 800DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2023-2024 Güz INO 2101İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI IİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2023-2024 Güz KRY 401KARİYER PLANLAMAİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2022-2023 Güz INO 205İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - IİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2022-2023 Bahar INO 402YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2022-2023 Bahar INO 404KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2022-2023 Güz INO 700UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2022-2023 Bahar INO 504İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2022-2023 Güz INO 504İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2022-2023 Güz INO 411FİLM VE ROMAN İNCELEMESİİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2022-2023 Güz INO 2001İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2022-2023 Güz INO 3003İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 1İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2022-2023 Bahar INO 4002İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMAİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2022-2023 Güz OMB 4001ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2022-2023 Bahar OMB 4002ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2022-2023 Bahar INO 5004DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜRİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2022-2023 Güz INO 5004DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜRİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2022-2023 Bahar INO 604İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORUNLARI VE YENİ YAKLAŞIMLARİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2022-2023 Bahar INO 800DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2022-2023 Güz INO 800DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2022-2023 Güz INO 607İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLARİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2021-2022 Güz INO 205İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - IİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Güz INO 303ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - IIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Güz INO 305DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ - IİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Bahar INO 306DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ - IIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Bahar INO 402YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Bahar INO 404KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Bahar INO 700UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2021-2022 Güz INO 700UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2021-2022 Bahar INO 503ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2021-2022 Güz INO 503ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2021-2022 Güz INO 411FİLM VE ROMAN İNCELEMESİİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Güz GKD 4002TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Güz INO 2001İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Güz INO 3003İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 1İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Bahar INO 3004İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 2İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Bahar INO 4002İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMAİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Güz OMB 4001ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Bahar OMB 4002ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Bahar INO 5004DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜRİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Güz INO 5004DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜRİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2021-2022 Bahar INO 604İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORUNLARI VE YENİ YAKLAŞIMLARİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2021-2022 Bahar INO 800DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2021-2022 Güz INO 800DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2021-2022 Güz INO 607İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLARİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2020-2021 Güz INO 205İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - IİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Bahar INO 206İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - IIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Güz INO 401YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE MATERYAL İNCELEME VE GELİŞTİRMEİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Bahar INO 402YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Yaz INO 402YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Bahar OFD 404ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Güz OFD 409OKUL DENEYİMİİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Bahar INO 700UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2020-2021 Güz INO 700UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2020-2021 Güz INO 504İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2020-2021 Güz INO 2001İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Yaz INO 2001İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Bahar INO 5002İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLARİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Yaz INO 5002İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLARİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Bahar INO 5004DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜRİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Güz INO 5004DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜRİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Yaz INO 5004DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜRİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 Bahar INO 604İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORUNLARI VE YENİ YAKLAŞIMLARİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2020-2021 Güz INO 607İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLARİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2020-2021 Güz INO 608İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRMEİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2019-2020 Güz INO 205İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - IİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2019-2020 Bahar INO 206İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - IIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2019-2020 Güz INO 303ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - IIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2019-2020 Bahar INO 312TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2019-2020 Bahar INO 402YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2019-2020 Bahar INO 404KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2019-2020 Bahar OFD 404ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2019-2020 Güz OFD 409OKUL DENEYİMİİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2019-2020 Bahar INO 700UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2019-2020 Güz INO 700UZMANLIK ALAN DERSİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2019-2020 Bahar INO 504İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2019-2020 Güz INO 504İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
2019-2020 Güz INO 2001İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2019-2020 Bahar INO 5002İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLARİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2019-2020 Bahar INO 604İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORUNLARI VE YENİ YAKLAŞIMLARİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2019-2020 Güz INO 607İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLARİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.
2018-2019 Güz INO 205İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - IİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2018-2019 Bahar INO 206İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - IIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2018-2019 Güz INO 303ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - IIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2018-2019 Bahar INO 312TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2018-2019 Bahar INO 402YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2018-2019 Bahar INO 404KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2018-2019 Bahar OFD 404ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ