Türkiyemiz için bizler neler yapabiliriz? ve Avrupa Birliğinde dil eğitimi uygulamaları” konulu çalıştay. Özel Öğretim Kurumları Federasyonu, Antalya, 22 Nisan 2017.

 

“İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Programında ders içeriklerinin ihtiyaçları karşılama düzeyleri.”Türkiye’deki İngiliz Dili Eğitimi Uygulamaları” konulu çalıştay, İzmir Ekonomi Üniversitesi,21 Haziran 2013.

 

“Teaching Reading And Critical Thinking” a seminar by Kristina Smith, held by Pamukkale University, The School of Foreign Languages and Pearson-Longman, 22 February, 2011.

 

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Yabancı Diller Yüksekokulları Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanları toplantısı. 21 - 22 Ekim 2010.

 

“Vocabulary and Writing for Success” a course by Kristina Smith, held by Pamukkale University, The School of Foreign Languages and Pearson-Longman, 5 February, 2010.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Yabancı Diller Yüksekokulları Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanları toplantısı. 13 Şubat 2009.

 

Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Yabancı Diller Yüksekokulları Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanları toplantısı. 5-6 Kasım 2009.

 

“Quality Assurance Principles and Principles and Practice Necessary to Underpin the Delivery of City and Guilds Examinations,” a course by City and Guilds, held by Ankara TOBBUniversity, 16 September, 2009.

 

Collaborative Classrooms and Teacher Leaders,a course by Susan Johnston and Bradley Horn, held by Pamukkale University, The School of Foreign Languages and The USAEmbassy,16-20 June, 2008.

 

Milli Prodüktivite Merkezi’nce Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenen Zaman Yönetimi konulu Seminer, 29 Ocak, 2008.

Total Quality Management Course by George Pickering, Teacher Trainer, Antalya, 15-17 May, 2008.

 

The 2nd Annual Dünya Aktüel & Cambridge ELT Symposium, Antalya, 16-19 Mayıs, 2008.

 

Milli Prodüktivite Merkezi’nce Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenen Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi konulu Seminer, 12 Aralık 2007.

 

Muğla Üniversitesi tarafından düzenlenen Yabancı Diller Yüksekokulları Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanları toplantısı. 7 Mayıs 2007.

 

Araştırma ve Teknolojik Gelişme için 6. Çerçeve programı Bilgi Günü Düzenleyen: Ege Üniversitesi, Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir. 2003.

 

ELT Conference on Language Teaching in Diversity and for Diversity. Düzenleyen: Maltepe Üniversitesi ve Marmara Okulları,İstanbul. 2003.

 

EFL Testing Conference by Kari Smith Düzenleyen: Muğla University, Longman, INGED ve British Council. Yer: Muğla Üniversitesi, Yabancı Diller Hazırlık Okulu. 2003.

 

XIV. Dilbilim Kurultayı. Düzenleyen: Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Adana. 2000.

 

Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon. Düzenleyen: Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet ÖncesiÖğretmenlik Eğitimi Teknik Yardım Danışmanlığı, Edirne. 1999.

 

Akreditasyon, Değerlendirici Eğitim Kursu. Düzenleyen: YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimi Teknik Yardım Danışmanlığı, Ankara.1999.

 

YÖK/Dünya Bankası-Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Ulusal Konferansı. Düzenleyen: Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet ÖncesiÖğretmenlik Eğitimi Teknik Yardım Danışmanlığı, Van. 1999.

 

Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği Eğitim Semineri Düzenleyen: YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimi Teknik YardımDanışmanlığı, Ankara. 1998.

 

YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitiminde Akreditasyon Konferansı. Düzenleyen: YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme ProjesiHizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimi Teknik Yardım Danışmanlığı, Ankara. 1998.

 

Elements of an Accreditation Standards System for Teacher Education in Turkey. Düzenleyen: YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmenlik EğitimiTeknik Yardım Danışmanlığı, Ankara. 1998.

 

Ortaöğretim Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Semineri. Düzenleyen: YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimi Teknik YardımDanışmanlığı, Ankara. 1997.

 

The first Bilkent TEFL Reunion Conference: Principles of ELT in Turkey. Düzenleyen: Bilkent Üniversitesi, TEFL Bölümü, Ankara. 1997.

 

Çukurova-USIS ELT Conference: Incorporating the 1990’s Focus on Language Learning Strategies: A Look at Materials Adaptation and Materials Development. Düzenleyen: ÇukurovaÜniversitesi-USIS, Adana. 1993.

 

V. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İzmir. 1991.

 

11th All-Turkey English Literature Seminar: “Literature in the classroom.” Düzenleyen: Çukurova Üniversitesi, Adana. 1990.

 

IV. Ulusal Dilbilim Sempozyumu. Düzenleyen: Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 1990.

 

The Marmara University, Preparatory Schools Conference. Düzenleyen: Marmara Üniversitesi, Hazırlık Okulu, İstanbul.1989.

 

The 21st Annual International TESOL Convention in San Antonio, Texas: Current Trends in Teaching English as a Foreign Language and The Implication for Prep and Service ProgramInstructors. Düzenleyen: Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 1989.

 

Acquisition of Word Order in Turkish. Düzenleyen: Çukurova Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi AD, Adana.1988.

III. Ulusal Dilbilim Sempozyumu. Düzenleyen: Çukurova Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi AD., Adana. 1987.

 

“Highlights of TESOL’87” I. Ulusal İngiliz Dili Eğitimi Kongresi. Düzenleyen: Çukurova Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi AD., Adana. 1987.