1. Dünya Bankası/YÖK Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Bursu 1999.       

21-23 Haziran tarihlerinde İngiltere, Londra’da, ve 24-29 Haziran tarihlerinde ABD, Boston, Harvard  Üniversitesi’nde İngiltere ve ABD’de Eğitimde Akreditasyon konulu eğitim programlarına katılma.

 

2. Dünya Bankası/YÖK Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Bursu 1997.       

7  Nisan-14   Haziran   1997   tarihleri arasında    Dünya Bankası/YÖK Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında 10 hafta süreyle İngiltere, Leeds Üniversitesi'nde öğretmen yetiştirme konusunda bir eğitim programına katılma.

 

3.  Amerikan Hükümetinin (USIS) verdiği International Visitor  Bursu, 1994.

12 Şubat-13 Mart 1994 tarihleri  arasında  bir  ay  süre ile  Amerika  Birleşik Devletleri’nde 15 Üniversitede İngilizce'nin yabancı dil  olarak öğretimi ve öğretmen yetiştirme konularında; eğitim programı, materyal seçimi, hazırlama ve kullanımı, ve ayrıca laboratuar donanımı ve dil öğretimi ile ilgili çeşitli araç gereç kullanımı alanlarında araştırma gezisi.

 

4.   British Council-ODA project (Overseas Development Agency) 1992.

7 Haziran -15 Eylül tarihleri arasında hizmet öncesi ve hizmetiçi öğretmen eğitimi konularında araştırma yapmak amacıyla İngiltere Birmingham Aston  Üniversitelerinde çalışmalar yapma.

  

5. Bilkent Üniversitesi-USIS, MA TEFL Bursu. 1988.

Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı.

 

6.  British Council Hizmetiçi  Eğitim Bursu, 1988

İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretimi (TEFL) ile ilgili İngiltere  Leeds’te 6 hafta süreyle British Council yaz okulu programına katılma.