a. Alan Endekslerinde taranan dergilerde hakemlik

1. Journal of Language and Linguistics Studies, International on-line journal, Vol.4, No.2, October, 2008.  

2. Journal of Language and Linguistics Studies, International on-line journal,Vol.6, No.1, April, 2009.

3. Journal of Language and Linguistics Studies, International on-line journal, Volume 6, No. 2, October 2010.

4. Computer Assisted Language Learning, Volume: 23 (3), 2010.

5. Eğitim araştırmaları-Eurasian journal of educational research, Volume: 11, Issue:42, 207-224, 2011.

6. Journal of Language and Linguistics Studies, International on-line journal, Volume: 8, Issue 1, April, 2012.

7. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, Temmuz 2012.

8. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Ocak 2013

9. Turkish Journal of Education, 2(2), April, 2013. 

10. Turkish Journal of Education, 2(3), July, 2013. 

11. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 42, Sayı:2, 2013.

12. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 34, Temmuz, 2013

13Journal of Language and Linguistics Studies, International on-line journal, Volume: 9, Issue 2, October, 2013.

14. System, Volume 41, Issue: 4, December, 2013.

15. Journal of Language and Linguistics Studies, International on-line journal, Volume: 10, Issue 1, April, 2014.

16. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 34, Ocak, 2014

17. System, Volume 42, 2014.

18.  System, Volume 44, 2014.

19.  Journal of Language and Linguistics Studies, International on-line journal, Volume:10, Issue 1, 2014.

20.  Journal of Language and Linguistics Studies, International on-line journal, Volume:10, Issue 2, 2014.

21. Journal of Language and Linguistics Studies, International on-line journal, Volume:10, Issue 2, 2014.

22. Journal of Language and Linguistics Studies, International on-line journal, Volume:10, Issue 1, 2014.

23. The Anthropologist, Volume 18, Issue 2: September, 2014.

24. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,  Sayı 41, Temmuz, 2014.

25.  System, Volume 49, 2015.

26. Journal of Language and Linguistics Studies, International on-line journal, Volume:11, Issue 2, 2015.

27. Procedia - Social and Behavioral Sciences,199, 2015.

28. International Inventions Journal, Volume:2, No:1, March 2015

29.  Journal of Language and Linguistics Studies, International on-line journal, Volume:12, Issue 1, 2016

30. The Anthropologist, Volume 25, Issue 3, 2016.

31. ELT Research Journal, Volume 5, Issue 1, 2016.

32. Hacettepe Universitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 31-3, Temmuz 2016.

33. Book Chapter: Information Superhighway and Continuous Professional Development for the Networked Teachers: Online Communities of PracticeIn K. Dikilitaş, İ. H. Erten (eds.). Facilitating In-Service Teacher Training for Professional Development. 2017. DOI: 10.4018/978-1-5225-1747-4

34. Action in Teacher Education, 2016

35. Africa Education Review, 2016.

36. Educational Research and Reviews, 2016

37. SYSTEM, 2016 (2 adet)

38. Turkish Online Journal of English Language Teaching, 2016

39. The international journal of Education Science, 2017 (2 adet)

40. Journal of Language and Linguistic Studies, 2017 (8 adet)

41. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (3 adet)

42. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (2 adet)

43. English Language Teaching, 2017

44. International Research Journal of Curriculum and Pedagogy, 2017

45. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

46. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

47.İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017 (2 adet)

48. Educational Research and Reviews, 2017

49. The Journal of Learning and Teaching Learning, 2017

50. European Journal of Teacher Education, 2017

51. Cumhuriyet International Journal of Education, 2017

52. IV. International Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 2017 (5 adet bildiri)

 

b. Ulusal hakemli dergilerde

1.  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004.

2. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  2006 (2 adet)

3. Akademik Dizayn Dergisi (Journal of Academic Design), 2007 (2 adet)

4. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009.

5. Akademik Dizayn Dergisi (Journal of Academic Design),  2009.

6.  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010.

7. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

8. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012.

9.  İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012.

10. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014.

11. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015.

14. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 2016.

15. Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

16. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017.

17. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017.

18. Eğitimde Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2017.

 

c. Uluslararası hakemli dergide Editör Yardımcılığı ve özel sayı editörlüğü

The Journal of Language and Linguistic Studies

 

 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 32.

 

d. Yayın kurulu üyeliği

The Journal of Language and Linguistic Studies

 

International Journal of Assessment Tools in Education

 

Muğla Üniversitesi, Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretiminde Sorunları Kurultayı, 7-9 Mayıs 2008, bilim kurulu üyeliği.

 

29-30 Mayıs 2009 tarihlerinde Istanbul Arel Üniversitesi'nde düzenlenen "The 1st İstanbul Arel University International ELT Conference" yayın kurulu üyeliği.

 

GlobELT 2015 Conference: An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language. Antalya, 16-19 April, 2015.

 

GlobELT 2016 Conference  An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language  Antalya  14-17 April  2016.

 

GlobELT 2017 Conference  An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language  Ephesus, Selçuk, İzmir,  18- 21 May  2017.

 

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi:  Demokratik Değerler Eğitimi ve Bilimde Etik: Değerler ve İlkeler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 28 Eylül-1 Ekim 2017.

 

e.Akademik Toplantı Organizasyonu

Universite de Mugla Symposium International D'Imagologie, 26-28 Avril, 2004, Muğla, organizasyon Komitesi Üyesi.

 

16-20 Haziran, 2008 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs ile ortaklaşa düzenlenen“Collaborative classrooms and teacher leaders” konulu kurs. Yer: Pamukkale Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Denizli.

 

GlobELT 2015 Conference: An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language. Antalya, 16-19 April, 2015, organizasyon Komitesi Üyesi.