Prof. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU

 

 

Lisans:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Matematik Eğitimi

Yüksek lisans:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Matematik Eğitimi

Doktora:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Matematik Eğitimi

Araştırma alanı:

Orantısal Akıl Yürütme, Geometri Öğretimi, Uluslararası Karşılaştırmalı Sınavlar, Sayı Duyusu

Telefon (ofis):

0258 296 1162         

E-mail:

aduatepe@pau.edu.tr

Web/Social:

https://www.researchgate.net/profile/Asuman_Duatepe-Paksu

 

 

Prof. Dr. Necdet GÜNER

 

 

Lisans:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik

Yüksek lisans:

State University of New York at Stony Brook, Matematik

Doktora:

University of Wisconsin, Madison, Matematik

Araştırma alanı:

Matematik eğitimi, Kavram yanılgıları, Matematik/akademik başarıyı etkileyen faktörler ve başarının tahmini.

Telefon (ofis):

0258 296 1156

E-mail:

nguner@pau.edu.tr

Web/Social:

https://www.researchgate.net/profile/Necdet_Guner

 

 

Prof. Dr. İsmet AYHAN

 

(Anabilim Dalı Başkanı)

Lisans:

Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yüksek lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Geometri

Doktora:

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Geometri

Araştırma alanı:

Geometri

Telefon (ofis):

0258 296 1070

E-mail:

iayhan@pau.edu.tr

Web/Social:

https://www.researchgate.net/profile/Ismet-Ayhan

 

Doç. Dr. Çağlar Naci HIDIROĞLU

 

 

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi,Matematik Eğitimi

Yüksek lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi,Matematik Eğitimi

Doktora:

Dokuz Eylül Üniversitesi,Matematik Eğitimi

Araştırma alanı:

Mathematiksel Modelleme, Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi, HTTM (HiTheoTechMod) Etkinlikleri, Kuram Oluşturma Çalışmaları.

Telefon (ofis):

0258 296 1075

E-mail:

chidiroglu@pau.edu.tr

Web/Social:

https://www.researchgate.net/profile/Caglar-Hidiroglu


 

Doç. Dr. Sibel KAZAK

Lisans:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Matematik Eğitimi

Yüksek lisans:

Pennsylvania State University, Matematik Eğitimi

Doktora:

Washington University in St. Louis, Matematik Eğitimi

Araştırma alanı:

Matematik Eğitimi, Teknoloji Destekli İstatistik ve Olasılık Öğrenimi ve Öğretimi, Öğrenme Teorileri

Telefon (ofis):

0258 296 1025

E-mail:

skazak@pau.edu.tr

Web/Social:

https://www.researchgate.net/profile/Sibel_Kazak

 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gaye ÇONTAY

Lisans:

Marmara Üniversitesi, Matematik Eğitimi

Yüksek lisans:

Pamukkale Üniversitesi,Matematik Eğitimi

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Yönetimi

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi,Matematik Eğitimi

Araştırma alanı:

Geometri Öğretimi, İspat Öğretimi, Matematik Eğitiminde Yazma Etkinlikleri

Telefon (ofis):

0258 296 1165

E-mail:

gayeermec@gmail.com, germec@pau.edu.tr

Web/Social:

https://www.researchgate.net/profile/Emine-Contay

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Ebru MUTLU

Lisans

Pamukkale Üniversitesi-Matematik

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi-Matematik

Doktora

Pamukkale Üniversitesi-Matematik Eğitimi

Araştırma Alanı

Kesirler, Dörtlü Bilgi Modeli, Cebir Öğretimi

Telefon (ofis)

258-2961150

E mail

emutlu@pau.edu.tr


Menü