Yeni Medya ve İletişim Bölümü, öğrencilerini dijital çağın iletişimini şekillendiren teknolojik ilerlemelerin ve dijital platformların egemen olduğu bir dünyada uzmanlaşmış bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm, öğrencilere dijital dünyanın sunduğu yeniliklerin iletişim alanındaki etkilerini incelemeyi, çağın hızla değişen sosyal dinamiklerini anlamayı ve bu sonuçları kamusal alandaki yönetişim yetenekleri ile birleştirmeyi öğretmektedir. Öğrencilerimiz, dijital dönüşümün getirdiği zorlukları aşabilme yetkinliğini geliştirirler ve yaratıcı dijital iletişim projelerini başarıyla hayata geçirebilme becerilerini kazanırlar.