Doç. Dr. Emel DİKBAŞ TORUN

Dekan Yardımcısı

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı

Uluslararası İlişkiler Fakülte Koordinatörü

Tel. 0 258 296 7514

etorun@pau.edu.tr

 

Dr. Öğr. Ü. Fatma YASA

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi

Tel: 0 258 377 3734 / 1114

fucar@pau.edu.tr

 

Dr. Öğr. Ü. Hayrullah YANIK

Tel. 0 258 296 7525

hayrullahy@pau.edu.t

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Erdost ÖZKAN

Tel. 0258 296 1007

erdostozkan@pau.edu.tr 

 

 

Arş.Gör.Dr. Nevzat İNAN

Tel. 0 258 296 7525

ninan@pau.edu.tr

 

Arş.Gör.Dr. Ayçin GELİR ATABEY 

aatabey@pau.edu.tr

 

Öğr. Gör. Dr. Koray ÇANKAYA

kcankaya@pau.edu.tr