İletişim Fakültesi Öğrenci Destek Birimi Komisyonu
Doç.Dr.
Osman 
ÇALIŞKAN
İletişim Fakültesi Öğrenci Destek Birimi Komisyonu
Dekan Yardımcısı
10.11.2023
10.11.2025
Arş. Gör. 
Ayşenur 
TECİM
İletişim Fakültesi Öğrenci Destek Birimi Komisyonu
Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Öğretim Elemanı
10.11.2023
10.11.2025
Dr. Öğr. Üyesi
Hacer 
FİLİZ
İletişim Fakültesi Öğrenci Destek Birimi Komisyonu
Öğrenci Danışmanı
10.11.2023
10.11.2025
Öğr.Gör. Dr.
Koray
ÇANKAYA
İletişim Fakültesi Öğrenci Destek Birimi Komisyonu
Öğrenci Danışmanı
10.11.2023
10.11.2025
Dr. Öğr. Üyesi
Hayrullah
YANIK
İletişim Fakültesi Öğrenci Destek Birimi Komisyonu
Öğrenci Danışmanı
10.11.2023
10.11.2025
Bülent 
AYYILDIZ
İletişim Fakültesi Öğrenci Destek Birimi Komisyonu
Öğrenci İşleri Sor.
10.11.2023
10.11.2025
Gizem 
KÖKER
İletişim Fakültesi Öğrenci Destek Birimi Komisyonu
Öğrenci Temsilcisi
10.11.2023
10.11.2025