İletişim Fakültesi Akademik Kurul Toplantıları ile ilgili tutanak ve belgelere aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz.