Adı  Soyadı Görevi  Komisyon Görevi
Doç. Dr.  Osman ÇALIŞKAN Birim Kalite Komite Üyeliği Dekan Yard. Üye (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Alper AKGÜN Birim Kalite Komite Üyeliği Yön. Kurulu Üye
Dr. Öğrt. Üyesi  Hayrullah   YANIK Birim Kalite Komite Üyeliği Akademik Per. Üye
Öğr. Gör. Dr.  Emel  SARITAŞ Birim Kalite Komite Üyeliği Akademik Per. Üye
Öğr. Gör. Dr. Koray ÇANKAYA Birim Kalite Komite Üyeliği Akademik Per. Üye
Fakülte Sekreteri Tevfik ÖZLÜER Birim Kalite Komite Üyeliği Fakülte Sekreteri
Bilgisayar İşletmeni Hatice ÖZGÜR Birim Kalite Komite Üyeliği İdari Personel
Öğrenci Hazal  AYCAN Birim Kalite Komite Üyeliği (Öğrenci TeMsilcisi) Öğrenci Temsilcisi

 

Toplantı tutanaklarına aşağıdaki belgelerden ulaşabilirsiniz.