Danışma kurulları ile gerçekleştirilmiş olan toplantı tutanaklarına ekten ulaşabilirsiniz.