Kamu Hizmetleri Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında Fakültemizde yürütülen hizmetlere ilişkin yıllar bazında hazırlanan (2012-2018) Hizmet Envanteri Tablolarına Ekteki Dökümandan Ulaşabilirsiniz.