Fizyoterapist; yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin tanısına göre, fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler / koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir.

4 yıllık eğitim öğretim süreci boyunca toplumumuzdaki bireylerin sağlık durumlarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla gözlemleme (bulguları, uygulanan tedavinin doku yüzeyindeki etkileri, hareket kapasitesi, yeti düzeyi… vb.), dinleme (hastalık geçmişi, özgeçmiş, kalp-solunum sesleri, konuşma patolojileri… vb.), dokunma (dokunun sertlik derecesi, ısısı, dokunun komşu dokular ile ilişkisi… vb.), uygulama (elektriksel ajan, terapatik masaj, işlevi geliştirmeye yönelik egzersizler, doku iyileşmesine yönelik uygulamalar… vb.), bizzat gerçekleştirme (oturma ve yürüme aktivitelerini ve diğer günlük yaşam aktivitelerini geliştirme… vb.) ve iletişim (hasta, hasta yakını, meslektaşları ve diğer sağlık personelleri… vb.) faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceği öğretilmektedir.

Fizyoterapist aday adayı gençlerimizin gözlemleme, dinleme, dokunma, uygulama, bizzat gerçekleştirme ve iletişim işlemlerini yapabilmek için en uygun fiziksel, görsel, işitsel, bilişsel ve duygu durum yetilerine sahip olması fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme ve uygulama programlarını en iyi şekilde öğrenmelerini ve gerçekleştirmelerini sağlayacaktır.

a) Fakültemizin eğitim öğretim sürecinde yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamakta, buna karşılık birinci ve ikinci yarıyıllarda İngilizce dil eğitimi için dersler bulunmaktadır. Tıklayınız...

b) Mesleki uygulamalı eğitimlerimiz 4. yarıyılın sonunda FTR388 Klinik Yaz Uygulaması I, 6. Yarıyılın sonunda FTR390 Klinik Yaz Uygulaması II, 7. yarıyılda FTR 425 Klinik Uygulama I ve 8. Yarıyılda FTR 400 Klinik Uygulama II dersleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. İlgili dersler kapsamında gerçekleştirilen mesleki uygulamaların yürütülme şartları “Pamukkale Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Mesleki Uygulama Yönergesi”nde yer almaktadır. Tıklayınız...

c) Uugulamalı eğitimler ve klinik çalışmalar için gerekli kıyafet ve donanım malzemeleri “Pamukkale Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Mesleki Uygulama Yönergesi”nde yer almaktadır. Tıklayınız...

d) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır.

e) Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nin program içeriği Üniversitemizin Eğitim Bilgi Sistemi’nde yer almaktadır. Tıklayınız...

f) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları bulunmakta, uygulamalı eğitimler ve klinik çalışma için ilgili mevzuat gereği ayrıca ücret ödenmemektedir. Tıklayınız...

g) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi tarafından ulusal ve il genelinde çalışan birtakım vakıf ve derneklerce desteklenen burs, yemek, yurt vb. imkânlar için duyuru ve kolaylaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Tıklayınız...

Menü