FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, etik prensipler doğrultusunda, probleme dayalı öğrenme sistemi ile kanıta dayalı uygulamaları ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş fizyoterapistler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. İnterdisipliner ve multidisipliner yaklaşımlarla toplum sağlığına yönelik koruyucu rehabilitasyonda, hasta değerlendirme ve tedavilerinde aktif rol alarak toplumdaki bireylerin iyilik hallerini, dolayısıyla yaşam kalitelerini yükseltmek, güncel literatürü takip ederek kanıta dayalı uygulamalarla bilimsel faaliyetler üreten araştırmacılar yetiştirmek doğrultusunda eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim elemanları Spinal Ağrı ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Üniteleri ile Pamukkale Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürerek fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerine katkı sunmaktadırlar. Spinal Ağrı Ünitesi’nde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından yönlendirilen kas-iskelet sistemi hastalıkları olan bireylere yönelik koruyucu ve tedavi edici fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır. Bu ünitede, bel-boyun ağrıları, disk herniasyonu, fibromyalji, omurga deformiteleri ve postüral problemler gibi spinal ağrı ile ilişkili kas-iskelet sistemi sorunu yaşayan bireylere fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi’nde Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi ve Yoğun Bakım departmanlarında gerekli görülen hastalara başlıca solunum fizyoterapisi ve egzersiz uygulamalarını içeren fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır. Bu bağlamda; KOAH, Bronşektazi, cerrahi sonrası solunum problemleri ve fonksiyonel yetersizlikler, solunum yetmezliği, edinilmiş kas zayıflıkları gibi problemlerde rehabilitasyon yaklaşımları uygulanmaktadır. İlgili bölümlerde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmekte, teorik ve pratik eğitimlerini tamamlamış fizyoterapistler, alanında özelleşmiş uzman fizyoterapist ve doktor fizyoterapistler yetiştirilmektedir. 

Anabilim dalımıza bağlı olarak görevlerini sürdüren tüm öğretim elemanları, mesleki kurs, seminer ve kongrelere, uluslararası öğretim elemanı değişim programlarına aktif olarak katılım göstermektedirler. Böylece, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik güncel ve bilimsel gelişmeler takip edilmektedir. Anabilim dalımız lisans ve lisans üstü öğrenci yetiştirmekte ve hastalara yönelik rehabilitasyon hizmetlerinde teknolojik gelişmeleri de takip ederek üst düzey kaliteyi hedeflemiştir.

 

Son 1 yıllık süreci kapsayan akademik faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

 

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

A. Lisans düzeyinde verilen dersler:

FTR 124 Isı-Işık

FTR 243 Hidroterapi

FTR 245 Ağrı ve Fizyoterapi

FTR 252 Su İçi Egzersiz

FTR 268 Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

FTR 286 Egzersiz Fizyolojisi

FTR 298 Tedavi Hareketleri Prensipleri

FTR 299 Manipulatif Tedavi Teknikleri-I

FTR 345 Manipulasyon Teknikleri-II

FTR 351 Sporcu Değerlendirmesi

FTR 364 Geriatrik Rehabilitasyon

FTR 361 Pulmoner Rehabilitasyon

FTR 376 Kardiyak Rehabilitasyon

FTR 382 Cerrahi Bilimler

FTR 385 Onkolojik Rehabilitasyon

FTR 387 Nörofizyolojik Yaklaşimlar II

FTR 388 Klinik Yaz Stajı-I

FTR 356 Klinik Yaz Stajı II

FTR 401 Fizyoterapide Araştırma Yönt.- I

FTR 402 Fizyoterapide Araştırma Yönt.- II

FTR 419 Rehabilitasyon Semineri

FTR 420 Klinik Karar Verme

FTR 425 Klinik Uygulama – I

FTR 422 Klinik Uygulama – II

FTR 432 Alternatif Tedavi Yöntemleri

TIP 236 Dahili Bilimler

SOS 259 İletişim Teknikleri

 

B. Lisansüstü düzeyde verilen dersler:

FTR 499 Kas-İskelet Sitemi Ağrılarında Güncel Fizyoterapi Değerlendirme Yöntemleri

FTR 573 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon I

FTR 574 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon II

FTR 613 Fizyoterapistlere Yönelik Farmakoloji

FTR 682 İleri Kardiyak Rehabilitasyon

FTR 700 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

DAN 700 Lisansüstü Danışmanlık

FTR 800 Doktora Uzmanlık Alan Dersi

DAN 800 Lisansüstü Danışmanlık

FTR 1004 Fizyoterapi’de Ağrı Yönetimi

FTR 1005 Manuel Terapi

FTR 1006 Obstetrik Rehabilitasyonda Egzersiz Yaklaşımları

FTR 1007 Geriatrik Rehabilitasyon

FTR 1509 Manipulasyon ve Mobilizasyon Yöntemleri

FTR 1510 Ağrı ve Fizyoterapi Yaklaşımları

FTR 1511 Ürojinekoloji’de Fizyoterapi

FTR 1544 İleri Pulmoner Rehabilitasyon

FTR 1546 Egzersiz Testleri

 

ESERLER ve BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

 • Telci Aslan E., F. Yarar, N. Yagci, U. Cavlak. “The Turkish Version of Neck Bournemouth Questionnaire in Patients with Chronic Neck Pain: The Cultural Adaptation, Reliability, and Validity Study”. Arch. Med. Sci, 2021; 17(3): 708-713.

 • Baskan E., N. Yagci, U. Cavlak, M. Öztop. “Yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı” Pamukkale Tıp Dergisi, 2021;14(1):71-77.

 • Baskan E., N. Yagci, U. Cavlak. “Factors Affecting Body Awareness in Older Adults with Chronic Musculoskeletal Pain” Arch. Med. Sci, 2021; 17(4):934-939.

 • Simsek S., N Yagci, Senol H. “Akut ve Subakut Boyun Ağrılı Hastalarda Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire’in Kültürel Adaptasyonu, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması: Türkçe Versiyon Çalışması” Int. J. Ther. Reh, 2021;

 • Çağlayan BÇ, Başakçı Çalık B, Gür Kabul E, Yağcı N. Banka Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları ve Risk Faktörleri, International Anatolia Academic Online Journal Health Science 2021; 7(2): 119 – 134.

 • Cetin SY, Aslan Telci E, Karabay C, Karagöz B, Uzun Öz R, Erel S. Investigation of factors related to scapula position in young women with neck pain: A control group study. Ann Clin Anal Med 2021;12(11):1272-1276

 • Basakci Calik, B., Pekesen Kurtca, M., Gur Kabul, E., Telli Atalay, O., Taskin, H., Yigit, M., & Cobankara, V. (2021). Investigation of the effectiveness of aerobic exercise training in individuals with ankylosing spondylitis: Randomized controlled study. Modern rheumatology, 31(2), 442-450.

 • Yalman, A.,Telli Atala O., Ünver, F., Şenol, H., & TaŞkin, H. (2021). The sub-acute effects of high-intensity y, interval training in healthy young adults: respiratory parameters, aerobic capacity and perceived stress. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness.

 • Ayşenur Yılmaz, Süleyman Gürsoy, Orçin T. Atalay, Fatma B. Evyapan. Comparison of balance and coordination abilities between asthmatic patients and healthy subjects. Ann Clin Anal Med 2021;12(12):1337-1342

 • Erdoğan, A., Taşpınar, B., Atalay, O. T., Ümran, T. O. R. U., & Taspinar, F. (2021). Relationship between thoracic kyphosis angle, dyspnea perception, and disease-specific health status in patients with COPD. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 8(3), 261-269.

 • Şavkın R, Bayrak G, Büker N. Distance learning in the COVID-19 pandemic: acceptance and attitudes of physical therapy and rehabilitation students in Turkey. Rural and Remote Health. 2021;21(3):6366. doi: 10.22605/RRH6366

 • Alsayani KYA, Aslan UB, Büker N, Şavkın R, Yağcı AB. “The immediate effect of harmonic therapy on peripheral blood flow in young males: A cross-over pilot study International Journal of Osteopathic Medicine. 2021;51-55. doi: 10.1016/j.ijosm.2021.11.001

 • Şavkın R, Büker N, Gungor HR. The effects of preoperative neuromuscular electrical stimulation on the postoperative quadriceps muscle strength and functional status in patients with fast-track total knee arthroplasty. Acta Orthopaedica Belgica. 2021;87:1-10.

 • Yarar F, Telci EA, Sekeroz S. “Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Akademik Öz-Yeterlik, Anksiyete ve Stres Üzerine Etkisinin İncelenmesi” Pamukkale Tıp Dergisi, 14 (3), 548-554, 2021; DOI: https://doi.org/10.31362/patd.792747.

 • Gür Kabul E, Basakci Calik B, Oztop M, Cobankara V. The Efficacy of Manual Soft Tissue Mobilization in Ankylosing Spondylitis: A Randomized Controlled Study. Int J Rheum Dis. 2021;00:1-10 https://doi.org/10.1111/1756-185X.14072

 • Vaka Takdimi, Yılmaz Ayşenur, Başakcı Çalık Bilge, Gür Kabul Elif, Taşçı Murat, Çobankara Veli (2021).  Efficacy of manual lymph drainage in systemic sclerosis: A case report.  Annals of Clınıcal And Analytıcal Medıcıne, Doi: 10.4328/ACAM.20516 (Yayın No: 7139103)

 • Kizmaz E, Unver F, Telli Atalay O. The effects of face masks on cardiopulmonary capacity in healthy young individuals. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2021 Nov. DOI: 10.23736/s0022-4707.21.12880-4. PMID: 34821492.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 

 • Şekeröz S, Öztop M, Yağcı N, Aslan Telci E. Non-Spesifik Boyun Ağrılı Hastalarda Konvansiyonel Fizyoterapi Programının Etkinliğinin İncelenmesi, 4th. International Health Science and Life Congress (IHSLC 2021) 08-10 Nisan 2021 / BURDUR-TURKEY

 • Öztop M, Şekeröz S, Aslan Telci E, Yağcı N. Boyun Ağrılı Hastalarda Objektif Performans Değerlendirmesi ile Hasta Tarafından Bildirilen Sonuçlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 4th. International Health Science and Life Congress (IHSLC 2021) 08-10 Nisan 2021 / BURDUR-TURKEY

 • Yarar F, Aslan Telci E, Yağcı N, Telli Atalay O, Taşkın H, Ünal A, Mehtab A. Yetişkin Popülasyonda Bel Ağrısı Şiddetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 4th. International Health Science and Life Congress (IHSLC 2021) 08-10 Nisan 2021 / BURDUR-TURKEY

 • Büyük A, Yagci N, Sakinci M. Effect of İnternal and External Myofascial Trigger Point Release Tecniques on Anorectal Angle in Women with Pelvic Pain.  24th Annual Scientific Meeting on Pelvic Pain, 21-24 Oct 2021/Baltimore-USA.

 • Şimşek Ş, Yağcı N. Covid-19 Pandemi Sürecinde Tersyüz Çevrimiçi Eğitim: Fizyoterapi Lisans ve önlisans Öğrenci İzlenimleri. II. Uluslararası Bilim ve İnovasyon Kongresi, 25-27 Temmuz 2021/ Online katılım-Türkiye.

 • Ünver Fatma, Yalman Ali, Kızmaz Erhan, Telli Atalay Orçin. Profesyonel Sporcularda ve Sedanter Bireylerde Fonksiyonel Hareket ve Solunum Kas Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sözlü Sunum) 4th Internatıonal Health Scıence And Lıfe Congress (Ihslc 2021)

 • Yarar Feride, Aslan Telci Emine, Yağcı Nesrin, Telli Atalay Orçin, Taşkın Harun, Ünal Ayşe, Mehtab Ayhan. Analysıs Of The Factors Affectıng The Intensıty Of Back Paın In Adult Populatıon(Oral Presentation) 4th Internatıonal Health Scıence And Lıfe Congress (Ihslc 2021)

 • Telli Atalay Orçin, Yalman Ali, Sungurtekin Hülya, Taşkın Harun-Examınatıon Of The Effects Of Nmes Applıcatıon On The Dıaphragm In Intubated Patıents After Covıd-19(Oral Presentation) IV. International Conference On Covid-19 Studies

 • Kaş Özdemir Atiye, Telli Atalay Orçin, Yılmaz Sevda. Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Uyku Kalitesi ve Emosyonel Statünün İncelenmesi 3rd Health Sciences And Innovation Congress

 • Bayrak G, Büker N, Şavkın R. Ayak bileği dış yan bağ yaralanmaları sonrasında konservatif fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (IHSLC 2021). 08-10 Nisan 2021, Burdur, Turkey. Book of Proceedings:507-513.

 • Şavkın R, Büker N, Bayrak G.Total diz protezi cerrahisi sonrası erken dönem performansa dayalı fonksiyonellik öngörülebilir mi?4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (IHSLC 2021). 08-10 Nisan 2021, Burdur, Turkey. Book of Proceedings:497-506.

 • Ünal Süzer N, Süzer A, Şavkın R, Büker N. Subakromiyal sıkışma sendromunda güncel konservatif tedavi yaklaşımları 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (IHSLC 2021). 08-10 Nisan 2021, Burdur, Turkey. Book of Proceedings:487-496.

 • Ünal Süzer N, Süzer A, Şavkın R, Büker N. “Geçmişten günümüze omuz protezleri4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (IHSLC 2021). 08-10 Nisan 2021, Burdur, Turkey. Book of Proceedings:999-1006.

 • Şavkın R, Bayrak G, Büker N. “Fizik tedavi ve rehabilitasyon lisans öğrencilerinin bilgisayar kullanma becerisi uzaktan eğitime yönelik tutumları üzerinde etkili mi?” 6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences. 30 April-1 May 2021, Online Congress, Book of Proceedings:37-43.

 • Şavkın R, Büker N, Bayrak G. II. “Change in the professional anxiety level of Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation undergraduate students during the Covid-19 pandemic process.” International COVID-19 and Current Issues Congress. 1-2 May 20021, Online Congress, Book of Proceedings:268-274.

 • Şavkın R, Şimşek Ş.Lateral epikondilitli hastalarda gözetimli ve ev-temelli fizyoterapi programı sonuçlarının karşılaştırılması6. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK). 10- 11 Nisan 2021, Online. Özet Bildiri Kitapçığı:45-46.

 • Aslan Telci E, Öztop M, Şekeröz S, Tekin F, Yağcı N, Şenol H. Investigation of factors affecting the intensity of chronic neck pain in young adult population. Ann Clin Anal Med 2021; DOI: 10.4328/ACAM.20443

 • Gür Kabul E, Basakci Calik B, Oztop M, Cobankara V. The Efficacy of Manual Soft Tissue Mobilization in Ankylosing Spondylitis: A Randomized Controlled Study. Int J Rheum Dis. 2021; 00:1-10 https://doi.org/10.1111/1756-185X.14072

 • Şekeröz S, Öztop M, Yağci N, Aslan Telci E. Investigation of the Effectiveness of Conventional Physiotherapy Program in Non-Specific Neck Pain Patients 4th International Health Sciences and Life Congress 08-10 April 2021 Burdur/TURKEY (Tam Metin-Sözel Bildiri)

 • Öztop M, Şekeröz S, Aslan Telci E, Yağci N. Investigation of The Relationship Between Objective Performance Assessment and Patient Reported Outcomes in Patients With Neck Pain 4th International Health Sciences and Life Congress 08-10 April 2021 Burdur/TURKEY (Tam Metin-Sözel Bildiri)

 • Kavlak E, Öztop M. Neurodevelopmental Therapy Results in CEBALID Syndrome: Case Report 4th International Health Sciences and Life Congress 08-10 April 2021 Burdur/TURKEY (Tam Metin-Sözel Bildiri)

 • Yağci N, Öztop M. The Effect of Constipation And Toilet Habits On Activities of Daily Living In Community-Dwelling Elderly 4th International Health Sciences and Life Congress 08-10 April 2021 Burdur/TURKEY (Sözel Bildiri)

 • Altın FN, Aslan Telci E, Öztop M. Examining The Factors Associated with Fear Of Covid-19 In Unıversity

 • Students-A Pilot Study 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 24-26 December 2021 Bingöl/TURKEY (Tam Metin-Sözel Bildiri)

 • Altın FN, Öztop M, Yağcı N, Aslan Telci E. Investigation Of Social And Emotional Factors Related To The Satisfaction Of Patients Attending The Physiotherapy Program- A Pilot Study İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (ICHES-IDU 12-13 November 2021) İzmir/TURKEY (Tam Metin-Sözel Bildiri)

 • Öztop M, Altın FN, Şekeröz S, Aslan Telci E,Yağcı N. Investigation Of Factors Affecting The Satisfaction Of Patients With Neck Pain: A Retrospective Study İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (ICHES-IDU 12-13 November 2021) İzmir/TURKEY (Tam Metin-Sözel Bildiri)

 • Yatan Covid-19 Geçirmiş Hastaların Depresyon, Yorgunluk ve Psikolojik Düzeylerinin Covid-19 Geçirmemiş Hastalarla Karşılaştırılması.  IV.International Covid- 19 and Current Issues Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7197009)

 • Yılmaz Ayşenur, Yılmaz Halil, Çetişli Korkmaz Nilüfer, Fenkçi Semin M., Altınışık Göksel (2021). The Relationship Between Cough Strength And Respiratory Muscle Strength İn Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus Tanılı Bireylerde Öksürme Kuvveti ile Solunum Kas Kuvveti Arasındaki İlişki. 8. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (Utsak) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7351090)

 • Yılmaz Ayşenur, Çetişli Korkmaz Nilüfer, Fenkçi Semin M., Investigation Of The Effectiveness Of Otago Exercise Program İn İndividuals With Type 2 Diabetes Mellitus New Trends Of Fundamental Research İn Sport Science From Research To Performance (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 • Kızmaz Erhan, Ünver Fatma, Baş Aslan Ummuhan, Erel Suat (2021). Rotator Cuff Yaralanması Sonrası Konvansiyonel Fizyoterapinin Üst Eksteremite Sorunları ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 4th International Health Sciences And Life Congress (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:7139253)

 • Güven İzgi, Kızmaz Erhan, Aslan Telci Emine (2021). The Effect Of Surgical Mask On Dynamic Balance in Young Adults. V. International Covıd-19 and Current Issues Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7296084)

 

 

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler:

1. Telci EA, Şekeröz S. (2021) Boyun Ağrısında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, içinde: Hallaçeli H (ed.), Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Hipokrat Kitabevi.

2. Büker N, Şavkın R. (2021). Geriatriklerde Proksimal Femur Kırıkları ve Rehabilitasyonu, içinde: Hallaçeli H (ed.), Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Hipokrat Kitabevi.

3. Büker N, Şavkın R, Bayrak G. (2021). Total Diz Protezlerinde Rehabilitasyon içinde: Aşık M, Kaya D, Polat G, Düzgün G (ed.), Sık Yapılan Ortopedik Ameliyatlar ve Rehabilitasyon Yaklaşımları, Güncel Bilgiler ve Teknikler. İstanbul Tıp Kitabevleri.

4. Büyük A, Yagci N. Geriatrik Popülasyonda Pelvik Taban Disfonksiyonları ve Rehabilitasyonu. Yaşlılarda Rehabilitasyon, Ed: Güneş Gencer GY., 2021, ilk Baskı, ss: 321-332. Nobel Tıp Kitabevi-Ankara.

5. Yağcı N. Osteoporoz Rehabilitasyonu. Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi: Olgu sunumlu Yaklaşım, Eds: Yağcı N, Telli Atalay O, Can Akman T. 2021, ilk Baskı, ss: 1-36. İstanbul Tıp Kitabevi-İstanbul.

6. Yağcı N. Obstetrik Rehabilitasyonu. Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi: Olgu sunumlu Yaklaşım, Eds: Yağcı N, Telli Atalay O, Can Akman T. 2021, ilk Baskı, ss: 37-65. İstanbul Tıp Kitabevi-İstanbul.

7. Yağcı N. Dismenore ve Fizyoterapi. Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi: Olgu sunumlu Yaklaşım, Eds: Yağcı N, Telli Atalay O, Can Akman T. 2021, ilk Baskı, ss: 93-105. İstanbul Tıp Kitabevi-İstanbul.

8. Yağcı N. Menopoz ve Rehabilitasyonu. Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi: Olgu sunumlu Yaklaşım, Eds: Yağcı N, Telli Atalay O, Can Akman T. 2021, ilk Baskı, ss: 107-120. İstanbul Tıp Kitabevi-İstanbul.

9. Meme Kanseri ve Rehabilitasyonu (121-173), Orçin TELLİ ATALAY.Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi Olgu sunumlu Yaklaşım, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, Türkiye 2021.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Yarar F, Tekin F, Yağcı N, Topal S. Effect of Smartphone use on Neck Pain and Disability Level in University Students Who Exercises Regularly: A Comparative Study. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2021;8(4):697-702.

 • Oz Rabia, Yagci N. Investigation of the Effect of Surgical Menopause on Physical, Physicosocial and Cognitive Functions in Women. ACAM, 2021; 12(6):647-652. 

 • Şimşek Ş, Özübek B, Yağcı N.  Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Çalışan Fizyoterapistlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi. Başkent üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2021; 6(1): 50-61.

 • Bayrak G, Şavkın R, Büker N. “Investigation of academicians and students' perception and attitudes for distance physiotherapy and rehabilitation education in Covid-19 pandemic. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2021;32(2):155-161. doi:10.21653/tjpr.786507.

 • Büker N, Şavkın R, Süzer A, Akkyaya N. “Effect of eccentric and concentric squat exercise on quadriceps thickness and lower extremity performance in healthy young males.” ACTA GYMNICA. 2021;51: e2021.015. doi: 10.5507/ag.2021.015

 • Resit HG, Bayrak G, Şavkın R, Büker N.Joint awareness after unicompartmental and total knee arthroplasty: Which feels more natural?Journal of Orthopaedics Trauma and Rehabilitation. 2021; 28:1-4. doi: 10.1177/22104917211056944.

 • Şavkın R, Büker N, Bayrak G, Oguz G, Topsakal S. “Effect of walking exercise on blood parameters in patients with Type 2 Diabetes MellitusIstanbul Medical Journal. 2021;22(4):313-319. doi: 10.4274/imj.galenos.2021.40222.

 • Şavkın R, Şimşek Ş. “Comparison of the supervised and home-based physiotherapy program in patients with lateral epicondylitis” International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences. 2021;4(2):124-129. doi: 10.33438/ijdshs.978993 Academic Resource Index, ASOS Index, BASE, CiteFactor, Cosmos Mpact Factors, CROSSREF, Directory of Research Journals Indexing, Eurasian Scientific Journal Index.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Şavkın R, Bayrak G, Büker N. “Toplumda yaşayan yaşlılarda ayak fonksiyonunun denge, düşme ve düşme endişesi ile ilişkisi.” Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021;12(2):279-283. doi:10.31067/acusaglik.847281

 • Şavkın R, Büker N, Bayrak G. “Pamukkale Üniversitesindeki öğrencilerin yaşam kalitesi, benlik saygısı ve depresyon düzeyine etki eden faktörlerin incelenmesi.” Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2021;8(1):54-62.

 

F.  Yurt içi ve Yurt Dışında Katılılan Kurslar ve Sempozyumlar:

1. Ayak, Ayak Bileği ve Ortezleri FTR Seminerleri, 23/02/2021 Online

2. El, El Bileği ve Ortezleri FTR Seminerleri, 25/02/2021 Online

3. Omurga ve Ortezleri FTR Seminerleri, 02/03/2021 Online

4. Serebral Palside Ortezleme FTR Seminerleri, 04/03/2021 Online

5. Lumbal Bölge 1” İnstituts für angewandte Osteopathie-Aktif Sağlıklı Yaşam F.H.O.Tic.Ltd.Şti., 11-13/06/2021 İZMİR.

6. Omuz-Dirsek-El” İnstituts für angewandte Osteopathie-Aktif Sağlıklı Yaşam F.H.O.Tic.Ltd.Şti., 9-11/07/2021 İZMİR.

7. Omuz-Dirsek-El II” İnstituts für angewandte Osteopathie-Aktif Sağlıklı Yaşam F.H.O.Tic.Ltd.Şti., 1-3/10/2021 İZMİR.

8. Lumballge II” İnstituts für angewandte Osteopathie-Aktif Sağlıklı Yaşam F.H.O.Tic.Ltd.Şti., 5-7/011/2021 İZMİR.

9. Embriyoloji-Duedonum-Periton-Barsak Patolojileri” İnstituts für angewandte Osteopathie-Aktif Sağlıklı Yaşam F.H.O.Tic.Ltd.Şti., 10-12/12/2021 İZMİR.

10. Omurga ve alt ekstremitede manuel terapi ve bütüncül yaklaşım kursu- 2021 İzmir

11. Servikal bölge ve baş ağrısı klinik değerlendirme webinar eğitimi- 2021

12. Kas iskelet sistemi hastalıklarında psikonöroimmünoloji ve fonksiyonel tıp uygulamaları webinar eğitimi- 2021

13. Nörolojik hastalıklarda ve otoimmün hastalıklarda psikonöroimmünoloji ve fonksiyonel tıp uygulamaları webinar eğitimi- 2021

14. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK), 10-11 Nisan 2021, Online.

15. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (IHSLC 2021), 8-10 Nisan 2021, Burdur, Türkiye/Online.

16. 6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences. 30 April-1 May 2021, Online.

17. International COVID-19 and Current Issues Congress. 1-2 May 20021, Online.

18. IV. International Conference On Covid-19 Studies. 17-18 Nisan 2021. İstanbul/Türkiye

19. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlıkla Konuşuyoruz Sempozyumu. 26 Ocak -15 Şubat 2021. Webinar.

20. 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü Covid 19’da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 8 Eylül 2021 Denizli/Türkiye

21. Treatments Used in Chest Physiotherapy, İstanbul Memorial Hospital, 18-19 December 2021 İstanbul/Türkiye

 

G. Tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

1. Çakır A. “Servikojenik Baş Ağrısında Ortopedik Manuel Terapinin Ağrı ve Servikotorasik Açı Üzerinde Akut Dönem Etkisi” PAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2021.

2. Gültekin M. “Pelvik Organ Prolapsuslu Kadınlarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Pelvik Taban Kas Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” PAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2021.

3. Bulut İ. Ağrılı Esnek Düz Tabanı Olan Genç Bireylerde CAD/CAM Tabanlık Uygulamasının ve Egzersizin Etkilerinin İncelenmesi PAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2021.

4. Ünlü KN. Parkinsonlu Bireylerde Gövde Mobiletisinin Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Araştırılması PAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2021.

5. Kaş Özdemir A. Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Erken Rehabilitasyonun Fiziksel ve Psikososyal Fonksiyonlara etkisi PAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2021. 

6. Yalman A Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda İnspiratuar Kas Eğitimi ve Diyaframa Norömuskulür Elektrik Stimülasyonun Etkilerinin Karşılaştırılması PAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2021.

 

H. Projeler:

1. İpeker Karagöz F, Yağcı N. Kadınlarda Stres Üriner İnkontinans Şiddetinin İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 ve Kor Stabilizasyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi-BAP Projesi-2020SABE018 (2020-2022).

Menü