FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, etik prensipler doğrultusunda, probleme dayalı öğrenme sistemi ile kanıta dayalı uygulamaları ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş fizyoterapistler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. İnterdisipliner ve multidisipliner yaklaşımlarla toplum sağlığına yönelik koruyucu rehabilitasyonda, hasta değerlendirme ve tedavilerinde aktif rol alarak toplumdaki bireylerin iyilik hallerini, dolayısıyla yaşam kalitelerini yükseltmek, güncel literatürü takip ederek kanıta dayalı uygulamalarla bilimsel faaliyetler üreten araştırmacılar yetiştirmek doğrultusunda eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim elemanları Spinal Ağrı ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Üniteleri ile Pamukkale Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürerek fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerine katkı sunmaktadırlar. Spinal Ağrı Ünitesi’nde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından yönlendirilen kas-iskelet sistemi hastalıkları olan bireylere yönelik koruyucu ve tedavi edici fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır. Bu ünitede, bel-boyun ağrıları, disk herniasyonu, fibromyalji, omurga deformiteleri ve postüral problemler gibi spinal ağrı ile ilişkili kas-iskelet sistemi sorunu yaşayan bireylere fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi’nde Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi ve Yoğun Bakım departmanlarında gerekli görülen hastalara başlıca solunum fizyoterapisi ve egzersiz uygulamalarını içeren fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır. Bu bağlamda; KOAH, Bronşektazi, cerrahi sonrası solunum problemleri ve fonksiyonel yetersizlikler, solunum yetmezliği, edinilmiş kas zayıflıkları gibi problemlerde rehabilitasyon yaklaşımları uygulanmaktadır. İlgili bölümlerde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmekte, teorik ve pratik eğitimlerini tamamlamış fizyoterapistler, alanında özelleşmiş uzman fizyoterapist ve doktor fizyoterapistler yetiştirilmektedir. 

Anabilim dalımıza bağlı olarak görevlerini sürdüren tüm öğretim elemanları, mesleki kurs, seminer ve kongrelere, uluslararası öğretim elemanı değişim programlarına aktif olarak katılım göstermektedirler. Böylece, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik güncel ve bilimsel gelişmeler takip edilmektedir. Anabilim dalımız lisans ve lisans üstü öğrenci yetiştirmekte ve hastalara yönelik rehabilitasyon hizmetlerinde teknolojik gelişmeleri de takip ederek üst düzey kaliteyi hedeflemiştir.

Menü