Akademik Birim Görev Tanımları

1

Dekan

2

Dekan Yardımcısı

3

Fakülte Sekreteri   

4

Dekan Sekreteri

5

Bölüm Başkanı

6

Bölüm Başkan Yardımcısı

7

Bölüm Sekreteri

8

Anabilim Dalı Başkanı

9

Öğrenci İşleri Personeli

10

Personel İşleri Personeli

11

Taşınır Kayıt ve Kontrol Personeli

12

Mali İşler Personeli

13

Enstitü Anabilim Dalı Sekreteri

14

Evrak Kayıt ve Dağıtım İşleri Personeli

15

Destek Hizmetleri Personeli

Menü