Fakülte Sekreteri


Çağlayan ÇALIKOĞLU


   ccalikoglu@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 52

 

 

Dekan Sekreteri


Emine BARKAN

 

   ebarkan@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 46

 

 

Bölüm Sekreteri


Müjgan KURTCALI

 

   mujgans@pau.edu.tr

   +90 258 296 4249

 

 

Öğrenci İşleri Personeli

Öğrenci İşleri

 Kazım ÖZCAN


Bilgisayar İşletmeni

   kozcan@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 55 Gülistan DOKUMACI

 

Bilgisayar İşletmeni

   gdokumaci@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 90

 

Personel İşleri Personeli 

 Ömer ÇOBANOĞLU

 

  omerc@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 47

 

 

Taşınır Kayıt ve Kontrol ve Mali İşler Personeli 

 Levent YILDIZLAR

 

  lyildizlar@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 60

 

 

Enstitü Anabilim Dalı Sekreteri


 Nazlı MUMCUOĞLU

 

   nmumcuoglu@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 60 Aysel ALKAN

 

   aalkan@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 49

 

Evrak Kayıt ve Dağıtım İşleri Personeli

 Ali Emre AKBEYİK

 

   aakbeyik@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 65

 

 

Destek Hizmetleri Personeli

  Adile EFE

 

  aefe@pau.edu.tr

 

 Keziban ÇIRAK

 

  krcirak@pau.edu.tr

 

Menü