FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA

NO

 

HİZMETİN ADI

 

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ

(EN GEÇ)

 1. 3

Kesin kayıt işlemleri

1. Lise Diploması
2. Fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
3. Üniversite Medikosundan alınacak sağlık raporu
4. Erkek Adaylar için askerlik tecil belgesi
5. Harç dekondu
6. ÖSS, YÖS, TCS, İKB sonuç belgeleri
7. Üniversite Web adresinden kaydın onaylanması

5 dakika

 1. 4

Kayıt Yenileme İşlemleri

1. Eğitim-öğretim akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversitenin anlaşmalı bankasına yatırılan öğrenim harcı
2. Üniversite Web adresinde kayıt yenileme işleminin yapılması
3. Üniversite Web adresinden kaydın onaylanması

5 dakika

 

 1. 5

Dikey Geçiş İşlemleri

1. Lise Diploması aslı
2. Yüksekokul Diploması aslı
6. Kıyafet Yönetmeliğine uygun 12 adet vesikalık fotoğraf
3. Banka şubesine başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont
4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Öğrenci için)
5. Üniversite web adresinden (DEBİS) kimlik bilgilerinin girişi ve onaylanması

5 dak (Her öğrenci için)

 1. 6

 

 

Yatay Geçiş İşlemleri

1. Başvuru için matbu dilekçenin doldurulması
2. Nüfus cüzdan fotokopisi
3. Öğrenci not dökümü
4. Disiplin cezası bulunup bulunmadığına ilişkin belge

2 Hafta

 1. 7

 

Erasmus Programı ile ilgili işlemler

1. Öğrenim anlaşması (Learning Agrement)
2. Onaylı ders içerikleri
3. Bölüm kurulu kararı
4. Eşdeğer ders tablosu

1 Hafta

 1. 8

Farabi Değişim Programı ile ilgili işlemler

1. Öğrenim anlaşması
2. Onaylı ders içerikleri
3. Bölüm kurulu kararı
4. Eşdeğer ders tablosu

1 Hafta

 1. 14

Öğrenci işleri ile ilgili belgelerin verilmesi

1. Belge Talep Formu

1 gün

 1. 15

Sınavlar

1.Dilekçe

3 Hafta

 1. 17

Disiplin soruşturması işlemleri

1. Soruşturma açılması için dilekçe
2. Soruşturmacı tayin edilmesi
3. Soruşturmacı raporu
4. Rapor sonucu sisteme giriş

2 hafta

 1. 18

Yaz Okulu

1. Öğrencilerin Üniversite Web adresinden ders kaydı yapmaları
2. Ders ücretinin bankaya yatırılması

15 dk

 1. 19

Başka Üniversitelerden
Yaz Okulu derslerinin alınması

1. Yaz Okulu Ders Başvuru Formu
2. Onaylı Ders İçerikleri

15 dk

 1. 23

Geçici Mezuniyet Belgesi başvuru işlemleri

1. Dilekçe
2. İlişik Kesme Belgesi
3.Öğrenci Kimlik Kartı

1 gün

 1. 24

Geçici Mezuniyet Belgesi
kayıp işlemleri

1. Karakoldan kayıp tutanağı veya gazete ilanı
2. Dilekçe
3. Emniyetten Adli Sicil Kayıt Suç Kaydı olup olmadığına dair Yazı

2 Saat

 1. 27

Öğrenci Kimlik Kartı işlemleri

1. Öğrencinin dilekçe ile başvurusu
2. Banka dekontu
3. Karakol Kayıp Tutanağı
4. İl Emniyet Müdürlüğünün onayı

1 Ay

 1. 28

Burs başvuru işlemleri

1. Öğrenci başvuru formu teslimi

 

 

1 ay

 1. 29

Kayıt silme işlemleri

1. Öğrenci başvurusu
2. Kimlik kartı

1 Hafta

 1. 30

Af işlemleri

1. Dilekçe

2. Transkript

1 ay

 1. 31

 

Muafiyet işlemleri

1. Dilekçe
2. Onaylı Transkript
3. Onaylı ders içerikleri

1 ay

 1. 33

Mazeret sınavı işlemleri

1. Dilekçe
2. Mazeretini belirten resmi belge

1 Hafta

 1. 34

Sınav değerlendirme sonucuna İtiraz işlemleri

1. Dilekçe

2 Hafta

 1. 35

Öğrenime ara verme izni işlemleri

1. Dilekçe
2. Mazeretini belirten resmi belge

1 Hafta

 1. 36

Özel öğrenci statüsünde ders alma işlemleri

1. Dilekçe
2. Banka şubesine ders ücretinin yatırıldığını gösteren dekont

1 Hafta

 1. 37

Mezuniyet töreni işlemleri

 

1 Ay

 1. 38

Staj işlemleri

Staj Onay Formu

1 hafta

 1. 40

Öğrenci toplulukları ile ilgili işlemler

Dilekçe

2 gün

 1. 41

Öğrenci temsilcisi seçimi işlemleri

Adaylık başvuru formu

20 gün

 1. 42

Öğrenci bilgilerinin güncellenmesi

Dilekçe

1 saat

 1. 43

Öğrenci istatistikleri

 

2 gün

 1. 52

Yıllık İzin

1- İzin formu

5 Dakika

 1. 53

Mazeret izin işlemleri

MEMURUN DOĞUM ÖNCESİ/DOĞUM SONRASI MAZERET İZNİ
1. Gebeliğin 32. haftasından sonra alınan çalışabileceğini gösterir doktor raporu,
2. Gebeliğin 37. haftasında alınan doğum öncesi doktor raporu.
3. Doğum raporu.
SÜT İZNİ
1. Doğum raporu
ERKEK MEMURA, KARISININ DOĞUM YAPMASI NEDENİYLE MAZERET İZNİ
1. Eşin Doğum raporu
YAKIN ÖLÜMÜ NEDENİYLE (EŞ,ÇOCUK, ANNE ,BABA, KARDEŞ)
1. Memurun talebi
2. Ölüm raporu
MEMURUN EVLENMESİ NEDENİYLE
1. Memurun talebi
MEMURLARA MAZERET NEDENİYLE VERİLEN MAZERET İZNİ
1. Mazereti belirtir dilekçe

1 İş günü

 1. 54

Hastalık izinleri

1.İlgilinin sağlık raporu

3-7 Gün

 1. 55

Ücretsiz izinler

DOĞUM NEDENİYLE
1. Dilekçe,
2. Doğum raporu.
EŞ NEDENİYLE
1. Dilekçe 2. Eşin Mazeretini gösteren belge
ASKERLİK NEDENİYLE
1. Dilekçe 2.Askere sevk belgesi
YAKININ HASTALIĞI NEDENİYLE
1. Dilekçe
2. Yakının hastalığını gösterir sağlık raporu
10 YIL KAMU HİZMETİ NEDENİYLE
1. Dilekçe
AİLE HEKİMLİĞİ NEDENİYLE
1. Dilekçe SENDİKA GÖREVİ NEDENİYLE 1.Dilekçe

3-7 Gün

 1. 56

Müstafi işlemleri

1. Tutanak (personelin 10 gün izinsiz ve mazeretsiz göreve gelmediğine dair birim amirinin her gün için hazırladığı imzalı tutanaklar)

15 Gün

 1. 57

İstifa işlemleri

1. Dilekçe
2. İlişik kesme belgesi
3. Mal beyannamesi
4. Kurum kimlik kartı
5. Var ise sivil savunma kartı

1 Ay

 1. 59

Askere sevk tehiri işlemleri

1. Dilekçe
2. Askerlik durum belgesi

15 gün

 1. 60

Hizmet birleştirme işlemleri

1. Dilekçe

2. Sözleşmeli statüde teknik, sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumları ve sürelerini gösterir hizmet belgesi

15 gün

 1. 61

Hizmet borçlanması işlemleri

1. Dilekçe
2. Hizmet borçlanmasına esas olan belgeler (doğum raporu, askerlik terhis belgesi, yurtdışı hizmetleri gösterir resmi makamlardan alınmış hizmet belgesi, yurtdışında öğrenim görülmüş ise başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir onaylı belgenin Türkçe tercümesi, öğrenim diplomasının YÖK’den denklik belgesi, ücretsiz izin onayı)
3. Sözkonusu hizmetlere dair ayrılış ve başlayış tarihleri

1 Gün

 1. 63

Öğrenim değişikliği

1. Dilekçe
2. Öğrenim Belgesi

7 Hafta

 1. 64

İdari personelin görevde yükselme işlemleri

1- Talep Formu doldurulması
2- Rektörlük programına kaydedilmesi

15 işgünü

 1. 67

Kadro değişikliği

1- Kadro talep listesi

3 İş günü

 1. 68

Çalışma belgesi isteği

1- Personelin dilekçesi.

30 Dakika

 1. 69

Hizmet Belgesi isteği

1.Dilekçe

1 Gün

 1. 70

Personelin medeni durum, soyadı değişiklik işlemleri

1. Dilekçe
2. Evlilik cüzdan fotokopisi
3. Nüfus cüzdan fotokopisi
4. Kendi isteği ile Ad, Soyad değişikliğine dair mahkeme kararı.
5. Boşanma ilamı

1 Hafta

 1. 71

Görev süresi uzatma (Yeniden Atama)

1-Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı
2-Yeniden Atanma Formu

2 İş günü

 1. 72

İdari göreve vekalet veya maaşlı vekalet

1-Vekalet teklifi

1 Gün

 1. 78

Yurt dışı ve Yurt içi geçici görevlendirme

1. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu
2. Davet mektubu ve tercümesi (Yurt dışı ise)
3. Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı

7 Gün

 1. 79

2547 Sayılı Kanunun 40/a md.uyarınca ders görevlendirmesi

1. İlgili birime teklif yazısı.
2. İlgili birimden uygun görüş yazısı.

5 Gün

 1. 80

Kurumlararası yardımlaşma işlemleri

1. Dilekçe
2. İlgili üniversitenin teklif yazısı

2 Ay

 1. 81

Kamu kuruluşları ve Vakıflarda görevlendirme

1. Dilekçe
2. İlgili kurumun teklif yazısı

1 Ay

 1. 82

2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca görevlendirme

1. İlgilinin dilekçesi
2. Mezuniyet belgesi.
3. Özgeçmiş
4. 3 Adet vesikalık fotoğraf
5. T.C nüfus cüzdanının fotokopisi
6. Banka hesap no

1 Ay

 1. 85

İdari görev

1. Seçim tutanakları

1-3 Gün

 1. 86

Soruşturma işlemleri

1.Tutanak

2.Şikayet Dilekçesi

2 Ay

 1. 87

Mal Bildirim Beyanı

1-Mal Bildirim Beyannamesi

2 gün

 1. 88

Sendikal faaliyetler

1. Sendikaya üye olanlar için sendika üyelik formu
2. Sendikadan istifa edenler için çekilme formu

1 gün

 1. 89

Bilgi edinme

1-İlgilinin başvuru formu

1 Ay

 1. 91

Üniversite kimlik kartı işlemleri

1.Dilekçe

15 gün

 1. 92

Doğum yardımı

1-Banka havale dilekçesi
2-Doğum raporu

3. Ödeme emri

1 gün

 1. 93

Ölüm yardımı

1-Banka havale dilekçesi
2-Defin belgesi

3. Ödeme emri

1 gün

 1. 95

Net maaş durumunun belgelenmesi

İlgilinin talebi

15 DK

 1. 96

Maaş ödemeleri

1-2914 Sayılı Kanun gereğince özlük hakları ödemeleri
2-Varsa kıdem, derece terfi,
3-Kesinti girişleri (İlaç, muayene katılım payı, kefalet, icra, nafaka, hayat sigortası, bireysel emeklilik, sağlık raporları)
4-Personel hareket onayı, 5-Aile Yardımı Bildirimi 6-Asgari Geçim İndirimi Formu

7-Ödeme emri belgesi.

10 gün

 1. 98

Ek ders ücreti ödemeleri

1-2547/40-a veya 31.maddesine göre görevli bulunan Ders Yükü Bildirim Formu, (aylık)
2-Görevlendirme onayları
3-Şube sayıları
4-Öğretim planları
5-Puantaj
6-Bordro
7-Ödeme Emri

5 gün

 1. 99

2547/31.maddeye göre görevlendirilen öğretim görevlilerinin SGK primleri

1-Kısmı süreli sözleşmeleri,
2-Aylık prim belgeleri,
3-Eksik Gün Bildirim Formu

1 gün

 1. 100

Yurt içi geçici görevlendirme yolluk ödemeleri

1- Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı,
2- Görevlendirme onayı,
3- Gidiş-Dönüş Bileti veya Rayiç Belgesi
4- Yurtiçi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi,
5- Harcama talimatı
6- Ödeme emri belgesi

2 gün

 1. 101

Yurt dışına geçici görevlendirme yolluk ödemeleri

1-Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı,
2- Görevlendirme onayı,
3- Gidiş-Dönüş Bileti
4- Yurtiçi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi,
5- Harcama talimatı
6-Vizeli Pasaport Ön yüzü fotokopisi
7- Ödeme emri belgesi

2 gün

 1. 102

Sürekli görev yolluğu ödemeleri

1- Dilekçe,
2- Atama veya Emeklilik onayı
3- Harcama talimatı,
4- Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi,
5- Ödeme emri belgesi

2 gün

 1. 104

Taşınır İşlem Fişi Kesimi

1. Fatura Fotokopisi
2. Taşınır İşlem Fişi

30 DK

 1. 105

Taşınır işlem fişi çıkışı

1. Taşınır İşlem Fişi
2. Fatura Fotokopisi
3. Çıkış yapılacak kişi adı

20 DK

 1. 106

Depo malzeme çıkışı

1. Malzeme Teslim Tutanağı

30 DK

 1. 107

Demirbaş malzeme teslimi

1.Teslim tutanağı
2. Zimmet Fişi
3. Barkod Fişi

1 Saat

 1. 108

Demirbaş zimmet düşümü

1.Bölüm ve Birim malzeme düşüm ve hurdaya ayırma istek yazısı

2 Saat

 1. 109

Bilimsel araştırma projesine ait demirbaş malzemesi teslimi

1. Fatura

2. Bilimsel araştırma projesi kasamında alınan demirbaş malzeme listesi

30 DK

 1. 111

Mal ve hizmet alımlarının karşılanması

1. Satınalma talep formu,
2. Ön fiyat araştırması (piyasa,) Teklif Mektubu,
3. Teslim tutanağı,
4. Taşınır işlem fişi,
5. Vergi borcu olmadığına dair belge,
6. Mal ve hizmet alımı kabul tutanağı,
7. Fatura,
8. Ödeme emri

1 saat

 1. 112

Onarım Tamir Bakım Hizmet bedellerinin ödenmesi

1. Keşif özetleri ve yaklaşık maliyet cetveli,
2. Fotokopi, Hidrofor, Şofben, Asansör,Yangın Tüpleri, Klima v.s.
3. Başvuru,
4. Onay belgesi,
5. Piyasa araştırma tutanağı,
6. Teklif formu,
7. Mal alım kabul tutanağı,
8. Fatura,
9. Vergi borcu olmadığına dair yazı,
10. Ödeme emri,

2 saat

 1. 114

Yurt içi - Yurt dışı Geçici Görevlendirme yolluk ödemeleri

1. Yönetim Kurulu kararı,
2. Görevlendirme onayı,
3. Gidiş-dönüş bileti,
4. Yolluk bildirimi,
5. Harcama talimatı, (Yurt dışı görevlendirmelerinde)
6. Vizeli pasaport ön yüzü fotokpisi,
7. Ödeme emri belgesi

30 DK

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

Not: "Yasal Mevzuat ve/veya Müracaat yerleri değiştiği zaman tablo güncellenecektir."

 

 

İlk Müracaat Yeri

Fakülte Sekreterliği

İkinci Müracaat Yeri

Fakülte Dekanlığı

İsim

Çağlayan ÇALIKOĞLU

İsim

Prof. Dr. Ummuhan BAŞ ASLAN

Unvan

Fakülte Sekreteri

Unvan

Fakülte Dekanı

Adres

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi 

Adres

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi 

Tel.

0 258 296 4252

Tel.

0 258 296 4244

Faks

0 258 296 4494

Faks

0 258 296 4494

e-Posta

ccalikoglu@pau.edu.tr

e-Posta

umbaslan@pau.edu.tr

 

Menü