Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba CAN AKMAN

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Güzin KARA ÇAKICI

Dr. Öğr. Üyesi Umut ERASLAN

Arş. Gör. Sinem YENİL

Arş. Gör. İzgi GÜVEN

Gülistan Dokumacı

Fakülte Burs Komisyonu

Prof. Dr. Erdoğan KAVLAK (Başkan)

Prof. Dr. Nihal BÜKER

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜRSOY

Fakülte Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Prof. Dr. Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba CAN AKMAN

Dr. Öğr. Üyesi Umut ERASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Hande USTA ÖZDEMİR

Fakülte Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Raziye ŞAVKIN (Başkan)

Prof. Dr. Suat EREL

Prof. Dr. Orçin TELLİ ATALAY

Doç. Dr. Feride YARAR

Çağlayan ÇALIKOĞLU (Fakülte Sekreteri)

Emine BARKAN

Nazlı MUMCUOĞLU

Öğrenci Temsilcisi

Fakülte İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Prof. Dr. Erdoğan KAVLAK (Başkan)

Prof. Dr. Ali KİTİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Umut ERASLAN

Prof. Dr. Zekiye Melek KÜÇÜKATAY

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Aysel ALKAN

Çağlayan ÇALIKOĞLU

Fakülte Risk Koordinatörü

Prof. Dr. Ummuhan BAŞ ASLAN

Fakülte İç Kontrol (Strateji) Komisyonu

Prof. Dr. Ummuhan BAŞ ASLAN (Başkan)

Prof. Dr. Suat EREL

Prof. Dr. Fatma ÜNVER

Doç. Dr. Emre BASKAN

Çağlayan ÇALIKOĞLU (Fakülte Sekreteri)

Levent Yıldızlar (İdari Personel)

Öğrenci Temsilcisi

Fakülte DOSAP Koordinatörü

Prof. Dr. Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ

Fakülte Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ

Doç. Dr. Raziye ŞAVKIN

Fakülte Mevlana Koordinatörü

Prof. Dr. Bilge BAŞAKÇI ÇALIK

Fakülte Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Bilge BAŞAKÇI ÇALIK

Fakülte Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Orçin TELLİ ATALAY

Fakülte Ortak Zorunlu Dersler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜRSOY (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hande USTA ÖZDEMİR

Arş. Gör. Sinem YENİL

Fakülte Atık Komisyonu

Prof. Dr. Ali KİTİŞ (Başkan)

Doç. Dr. Emre BASKAN

Dr. Öğr. Üyesi Güzin KARA ÇAKICI

Çağlayan ÇALIKOĞLU (Fakülte Sekreteri)

Engelli Öğrenci Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TEKİN

Fakülte Trafik Koordinatörü

Çağlayan ÇALIKOĞLU (Fakülte Sekreteri)

Fakülte Program Öz Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Ummuhan BAŞ ASLAN (Başkan)

Çağlayan ÇALIKOĞLU (Fakülte Sekreteri)

Prof. Dr. Emine ASLAN TELCİ

Prof. Dr. Fatma ÜNVER

Prof. Dr. Erdoğan KAVLAK

Prof. Dr. Orçin TELLİ ATALAY

Doç. Dr. Raziye ŞAVKIN

Dr. Öğr. Üyesi Tuba CAN AKMAN

Dr. Öğr. Üyesi Umut ERASLAN

Gülistan DOKUMACI

Nazlı MUMCUOĞLU

Fakülte Evrak, Demirbaş Ayıklama ve İmha Komisyonu

Prof. Dr. Suat EREL

Dr. Öğr. Üyesi Güzin KARA ÇAKICI

Arş. Gör. İzgi GÜVEN

Fakülte Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Suat EREL (Başkan)

Prof. Dr. Filiz ALTUĞ

Doç. Dr. Raziye ŞAVKIN

Fakülte Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Emre BASKAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Umut ERASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TEKİN

Arş. Gör. İzgi GÜVEN

Fakülte Not İnceleme-Kayıt Silme, Kayıt Dondurma Komisyonu

Prof. Dr. Fatma ÜNVER (Başkan)

Prof. Dr. Bilge BAŞAKÇI ÇALIK

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Hande USTA ÖZDEMİR

Arş. Gör. İzgi GÜVEN

Fakülte Mesleki Uygulama Komisyonu

Prof. Dr. Suat EREL (Başkan)

Prof. Dr. Filiz ALTUĞ

Doç. Dr. Feride YARAR

Dr. Öğr. Üyesi Umut ERASLAN

Arş. Gör. Sinem YENİL

Fakülte Döner Sermaye İşletme Komisyonu

Prof. Dr. Ummuhan BAŞ ASLAN (Başkan)

Prof. Dr. Fatma ÜNVER

Prof. Dr. Filiz ALTUĞ

Doç. Dr. Raziye ŞAVKIN

Dr. Öğr. Üyesi Tuba CAN AKMAN

Fakülte Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Güzin KARA ÇAKICI

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Hande USTA ÖZDEMİR

Arş. Gör. Sinem YENİL

Arş. Gör. İzgi GÜVEN

4. Sınıf Danışmanları

Fakülte Mezuniyet Töreni Komisyonu

Fakülte Mezuniyet Komisyonu üyelerinden oluşmaktadır.

Fakülte Yatay-Dikey Geçiş Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Tuba CAN AKMAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Umut ERASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Hande USTA ÖZDEMİR

Arş. Gör. İzgi GÜVEN

Fakülte Öğrenci Destek Komisyonu

Prof. Dr. Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ (Dekan Yrd.)

Doç. Dr. Emre BASKAN (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Emine ASLAN TELCİ (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Feride YARAR (Sınıf Danışmanı)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TEKİN (Sınıf Danışmanı)

Dr. Öğr. Üyesi Güzin KARA ÇAKICI (Sınıf Danışmanı)

Arş. Gör. Elifnur KIRIK (Öğretim Üyesi)

Emine BARKAN (İdari Personel)

Öğrenci Temsilcisi

Fakülte Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ummuhan BAŞ ASLAN (Dekan)

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Temsilcisi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi

Yerel Yönetim Temsilcisi

Sektör Temsilcisi

Sektör Temsilcisi

Sektör Temsilcisi

Sektör Temsilcisi

TFD İl Temsilcisi

Mezun Temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi

Bağımlılık Komisyonu

Prof. Dr. Erdoğan KAVLAK (Başkan)

Prof. Dr. Nihal BÜKER

Dr. Öğr. Üyesi Güzin KARA ÇAKICI

Arş. Gör. Sinem YENİL

Aysel ALKAN (İdari Personel)

Nazlı MUMCUOĞLU (İdari Personel)

Fakülte Web Sayfası ve Sosyal Medya Hesapları Düzenleme

Doç. Dr. Raziye ŞAVKIN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TEKİN

Arş. Gör. Sinem YENİL

Öğrenci Temsilcisi

Faaliyet Bilgi Sistemi Güncelleme ve Raporlama Komisyonu

Prof. Dr. Fatma ÜNVER

Doç. Dr. Feride YARAR

Dr. Öğr. Üyesi Tuba CAN AKMAN

Arş. Gör. İzgi GÜVEN

Oryantasyon Komitesi

Prof. Dr. Bilge BAŞAKÇI ÇALIK

Prof. Dr. Emine ASLAN TELCİ (Öğrenci Destek Birimi)

Dr. Öğr. Üyesi Güzin KARA ÇAKICI

Dr. Öğr. Üyesi Hande USTA ÖZDEMİR

1. Sınıf Danışmanları

Sosyal Komite

Prof. Dr. Orçin TELLİ ATALAY

Arş. Gör. Sinem YENİL

 

Menü