ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ABD

Ortopedik Rehabilitasyon Anabilim Dalımız’da, alana özgü deneyimli öğretim elemanlarının görev aldığı lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde kas-iskelet sistemi hastalıkları ya da yaralanmalarına bağlı ortaya çıkabilecek hareket sorunları olan yetişkin bireyler ve çocuk hastaların değerlendirilmesi ve tedavi edilmesinde alanında özelleşmiş fizyoterapistler yetiştirilmektedir.

Anabilim dalımızda lisans düzeyinde hastanemizde bulunan ortopedi ayaktan, ortopedi yatan, plastik ve el cerrahisi ve romatoloji servislerinde, stajyer fizyoterapist eğitimi yapılmakta aynı zamanda bu servislerdeki hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri alanında uzman öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır.

Lisansüstü düzeyde ise alanı ile ilgili yüksek lisans eğitimi ve doktora eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sonrasında, mesleki olarak alanı ile özelleşmiş, teorik ve pratik olarak eğitimini tamamlamış donanımlı uzman fizyoterapistler ve doktor fizyoterapistler yetiştirilmektedir.

Anabilim dalımızda öncelikli rehabilitasyon alanları; kırıklar, overuse yaralanmalar, spora özgü yaralanmalar, eklem protezleri, plastik ve el cerrahisi, romatizmal hastalıklardır. 

Anabilim dalımızda ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında güncel fizyoterapi yaklaşımları takip edilmekte, bilimsel gelişim ve toplum sağlığına yön veren çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınlar ve projeler yürütülmektedir.

 

YAYINLAR (2021)

Tasvuran Horata E, Cetin SY, Erel S.Effects of individual progressive single- and dual-task training on gait and cognition among older healthy adults: a randomized-controlled comparison study. Eur Geriatr Med. 2021 Apr;12(2):363-370. doi: 10.1007/s41999-020-00429-5.

 

Gül H, Erel S, Toraman NF.Physiotherapy combined with therapeutic neuroscience education versus physiotherapy alone for patients with chronic low back pain: A pilot, randomized-controlled trial. Turk J Phys Med Rehabil. 2021 Sep 1;67(3):283-290. doi: 10.5606/tftrd.2021.5556.

 

Kizmaz E, Unver F, Telli Atalay O. The effects of face masks on cardiopulmonary capacity in healthy young individuals. J Sports Med Phys Fitness. 2021

Yalman A, Atalay TO, Unver F, Senol H, Taskin H. The sub-acute effects of highintensity interval training in healthy young adults: respiratory parameters, aerobic capacity and perceived stress. J Sports Med Phys Fitness. 2021 May;61(5):617-624. doi: 10.23736/S0022-4707.21.10897-7.

Buke M, Unver F. Effects of Kinesio tape application to trunk isokinetic strength in female participants. Res Sports Med. 2020 Jul-Sep;28(3):303-313. doi: 10.1080/15438627.2019.1699796.

Unver B, Sevik K, Yarar HA, Unver F, Karatosun V. Reliability of the Modified Four Square Step Test (mFSST) in patients with primary total knee arthroplasty. Physiotherapy Theory and Practice. 2021 Apr;37(4):535-539. doi: 10.1080/09593985.2019.

Buke M, Egesoy H, Unver F. The effect of smartphone addiction on physical activity level in sports science undergraduates. J Bodyw Mov Ther. 2021 Oct;28:530-534. doi: 10.1016/j.jbmt.2021.09.003.

Unver F, Yalman A, Kızmaz E, Atalay OT. Profesyonel Sporcularda ve Sedanter Bireylerde Fonksiyonel Hareket ve Solunum Kas Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 4th International Health Sciences and Life Congress Full Text Book-2:1000-1006. 08-10 April 2021 Burdur/TURKEY

Tekin E, Unver F, Yaylalı YT. Prehipertansif Postmenapozal Kadınlarda 8 Haftalık Nording Walking Eğitimi ile Geleneksel Yürüme Antrenmanının Fizyolojik ve Fonksiyonel Parametrelere Etkilerinin Karşılaştırılması. 4th International Health Sciences and Life Congress Full Text Book-1:1028-1037. 08-10 April 2021 Burdur/TURKEY

Unver F, Sonmez G, Tekin E. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu geçiren sporcularda ağrı, kinezyofobi ve fonksiyonel durumların incelenmesi. 4th International Health Sciences and Life Congress Full Text Book-1:982-990. 08-10 April 2021 Burdur/TURKEY

Şavkın R, Bayrak G, Büker N. Distance learning in the COVID-19 pandemic: acceptance and attitudes of physical therapy and rehabilitation students in Turkey. Rural and Remote Health. 2021;21(3):6366. doi: 10.22605/RRH6366 SCIE

Alsayani KYA, Aslan UB, Büker N, Şavkın R, Yağcı AB. “The immediate effect of harmonic therapy on peripheral blood flow in young males: A cross-over pilot study” International Journal of Osteopathic Medicine. 2021;51-55. doi: 10.1016/j.ijosm.2021.11.001 SCIE

Şavkın R, Büker N, Gungor HR. The effects of preoperative neuromuscular electrical stimulation on the postoperative quadriceps muscle strength and functional status in patients with fast-track total knee arthroplasty. Acta Orthopaedica Belgica. Accepted-Galley Proof. SCIE

Tütüncüler E, Ök N, Güngör HR, Bayrak G, Şavkın R, Büker N. A comparison of balance and fall risk in patients with unilateral and bilateral total knee arthroplasty. J Back Musculoskelet Rehabil. 2021 Dec 31. doi: 10.3233/BMR-210127. Epub ahead of print. SCIE

Bayrak G, Şavkın R, Büker N. “Investigation of academicians and students' perception and attitudes for distance physiotherapy and rehabilitation education in Covid-19 pandemic.” Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2021;32(2):155-161. doi:10.21653/tjpr.786507 ESCI

Büker N, Şavkın R, Süzer A, Akkyaya N. “Effect of eccentric and concentric squat exercise on quadriceps thickness and lower extremity performance in healthy young males.” ACTA GYMNICA. 2021;51:e2021.015. doi: 10.5507/ag.2021.015 ESCI

Resit HG, Bayrak G, Şavkın R, Büker N. “Joint awareness after unicompartmental and total knee arthroplasty: Which feels more natural?” Journal of Orthopaedics Trauma and Rehabilitation. 2021;28:1-4. doi: 10.1177/22104917211056944 ESCI

Şavkın R, Büker N, Bayrak G, Oguz G, Topsakal S. “Effect of walking exercise on blood parameters in patients with Type 2 Diabetes MellitusIstanbul Medical Journal. 2021;22(4):313- 319. doi: 10.4274/imj.galenos.2021.40222 ESCI

Şavkın R, Öztop M, Bayrak G, Büker N. Factors Affecting Fear, Obsession, and Anxiety Associated with COVID-19: A Cross-Sectional Study in Patients Admitted to University Hospital Outpatient Clinics. Erciyes Medical Journal. 2021. doi: 10.14744/etd.2021.57527 Epub ahead of print. ESCI

Güngör HR, Büker N, Şavkın R, Ok N. Early Unprotected Weight Bearing and PreScheduled Supervised Rehabilitation Program after Surgical Treatment of Ankle Fractures. Available Online: 30 August 2021 doi: 10.22038/ABJS.2021.55767.2777 Articles in Press. ESCI

Basakci Calik B, Pekesen Kurtca M, Gur Kabul E, Telli Atalay O, Taskin H, Yigit M, Tasci M, Cobankara V. Investigation of the effectiveness of aerobic exercise training in individuals with ankylosing spondylitis: Randomized controlled study. Modern Rheumatology. 2021; 31(2): 442-450. DOI: 10.1080/14397595.2020.1745409. SCI- Expanded.

Gur Kabul E, Basakci Calik B, Öztop M, Cobankara V. The Efficacy of Manual Soft Tissue Mobilization in Ankylosing Spondylitis: A Randomized Controlled Study. International Journal of Rheumatic Diseases. 2021; 24: 446-455. SCI-Expanded.

Özcan NT, Basakci Calik B, Gür Kabul E. The Effectiveness of Matrix Rhythm Therapy in Patients with Chronic Low Back Pain. Spine. 2021; Jun 15: 46(12): 781-787. doi: 10.1097/BRS.0000000000003898. SCI-Expanded.

Gur Kabul E, Keskin A, Demir P, Basakci Calik B, Cobankara V. The reliability and validity of the European League Against Rheumatism Sjögren Syndrome Patient Reported Index in patients with primary Sjögren syndrome: A Turkish version study. Archives of Rheumatology. 2021;36(3):317-325. DOI: 10.46497/ArchRheumatol.2021.8012. SCIExpanded.

Basakci Calik B, Gur Kabul E, Keskin A, Bozcuk S, Senol H, Cobankara V. Translation and validation of a Turkish version of the Xerostomia Inventory XI in patients with primary Sjögren’s syndrome. Turk J Med Sci. 2021; 51: 2477-2484. SCI-Expanded

Khaled Yahya Abdullah Alsayani, Ummuhan Baş Aslan, Nihal Büker, Raziye Şavkın, Ahmet Baki Yağcı. The immediate effect of harmonic therapy on peripheral blood flow in young males: A cross-over pilot study. International Journal of Osteopathic Medicine, Volume 42, 2021, Pages 51-55.

Ertek Babaç, E., Köse, H. S. ., & Baş Aslan, U. (2021). The Usability of Yoga in Voice Training: An Experimental Study Based on Performance. Journal of History Culture and Art Research, 10(3), 59-80.

Çağlayan BÇ, Keskin A, Gür Kabul E, Başakcı Çalık B, Baş Aslan U, Karasu U. Effects of clinical Pilates exercises in individuals with fibromyalgia: A randomized controlled trial. Eur J Rheumatol 2021; 8(3): 150-5.

Bilge Basakcı Calık , Elif Gur Kabul , Fatma Taskın , Güldane Dınc , Ummuhan Bas Aslan. Investigation of the relationship between menopausal symptoms and physical activity level in the postmenopausal period of women. Ann Clin Anal Med 2021;12(8):840-844. DOI: 10.4328/ACAM.20464


Menü