ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ABD

Ortopedik Rehabilitasyon Anabilim Dalımız’da, alana özgü deneyimli öğretim elemanlarının görev aldığı lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde kas-iskelet sistemi hastalıkları ya da yaralanmalarına bağlı ortaya çıkabilecek hareket sorunları olan yetişkin bireyler ve çocuk hastaların değerlendirilmesi ve tedavi edilmesinde alanında özelleşmiş fizyoterapistler yetiştirilmektedir.

Anabilim dalımızda lisans düzeyinde hastanemizde bulunan ortopedi ayaktan, ortopedi yatan, plastik ve el cerrahisi ve romatoloji servislerinde, stajyer fizyoterapist eğitimi yapılmakta aynı zamanda bu servislerdeki hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri alanında uzman öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır.

Lisansüstü düzeyde ise alanı ile ilgili yüksek lisans eğitimi ve doktora eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sonrasında, mesleki olarak alanı ile özelleşmiş, teorik ve pratik olarak eğitimini tamamlamış donanımlı uzman fizyoterapistler ve doktor fizyoterapistler yetiştirilmektedir.

Anabilim dalımızda öncelikli rehabilitasyon alanları; kırıklar, overuse yaralanmalar, spora özgü yaralanmalar, eklem protezleri, plastik ve el cerrahisi, romatizmal hastalıklardır. 

Anabilim dalımızda ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında güncel fizyoterapi yaklaşımları takip edilmekte, bilimsel gelişim ve toplum sağlığına yön veren çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınlar ve projeler yürütülmektedir.

Menü