NÖROLOJİK REHABİLİTASYON ABD

 

Nörolojik Rehabilitasyon Anabilim Dalımız’da, alana özgü deneyimli öğretim elemanlarının görev aldığı lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde sinir sisteminin hastalıkları ya da yaralanmalarına bağlı ortaya çıkabilecek hareket sorunları olan yetişkin bireyler ve çocuk hastaların değerlendirilmesi ve tedavi edilmesinde alanında özelleşmiş fizyoterapistler yetiştirilmektedir.

Anabilim dalımızda lisans düzeyinde beyin cerrahi servisi, nörolojik rehabilitasyon yataklı servis ve ayaktan servis, pediatrik rehabilitasyon ayaklı servis ve yatan servisler stajyer fizyoterapist eğitimi yapılmakta aynı zamanda bu servislerdeki hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri alanında uzman öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır.

Lisansüstü düzeyde ise alanı ile ilgili yüksek lisans eğitimi ve doktora eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sonrasında, mesleki olarak alanı ile özelleşmiş, teorik ve pratik olarak eğitimini tamamlamış donanımlı uzman fizyoterapistler ve doktor fizyoterapistler yetiştirilmektedir. 

Anabilim dalımızda öncelikli rehabilitasyon alanları; inme, omurilik yaralanmaları, kafa travmaları, multipl skleroz, Parkinson Hastalığı, kas hastalıkları ve pediatrik hastalıklardır.

Anabilim dalımızda nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında güncel fizyoterapi yaklaşımları takip edilmekte, bilimsel gelişim ve toplum sağlığına yön veren çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınlar ve projeler yürütülmektedir.

Menü