Sosyal Psikoloji ABD

Akademik Personel

 

Prof. Dr. İbrahim KISAÇ

ikisac@pau.edu.tr

Sosyal Psikoloji ABD Başkanı

 

                                                

Arş. Gör. Dr. Ogeday ÇOKER                                                             Arş. Gör. Selver ÖZGÜR
 ocoker@pau.edu.tr                                                                          sozgur@pau.edu.tr