Akademik Personel

 

Anabilim Dalı

Telefon Numarası

E-Posta

Prof. Dr. İbrahim KISAÇ

Bölüm Başkanı

Sosyal Psikoloji

0258 2963992

ikisac@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERDOĞAN YILDIRIM

Bölüm Başkan Yardımcısı

Klinik Psikoloji

0258 2967408

zyildirim@pau.edu.tr

Doç. Dr. Servet KAÇAR BAŞARAN

 

Klinik Psikoloji

0258 2963978

sbasaran@pau.edu.tr

Doç. Dr. Rukiye KIZILTEPE


Gelişim Psikolojisi

0258 2967400

rkiziltepe@pau.edu.tr  

Dr. Öğr. Üyesi Belgüzar Nilay TÜRKAN   Deneysel Psikoloji 0258 2963506 bturkan@pau.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Nilsu BORHAN     Gelişim Psikolojisi  

nborhan@pau.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ogeday ÇOKER

 

Sosyal Psikoloji

0258 2963705

ocoker@pau.edu.tr

Arş. Gör. Selver ÖZGÜR

 

Sosyal Psikoloji

0258 2967418

sozgur@pau.edu.tr