rkiziltepe@pau.edu.tr

Akademik Personel

 

Anabilim Dalı

Telefon Numarası

E-Posta

Prof. Dr. İbrahim KISAÇ

Bölüm Başkanı

Sosyal Psikoloji

0258 2963992

ikisac@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERDOĞAN YILDIRIM

Bölüm Başkan Yardımcısı

Klinik Psikoloji

0258 2967408

zyildirim@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Belgüzar Nilay TÜRKAN

 

Deneysel Psikoloji

0258 2963506

bturkan@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Servet KAÇAR BAŞARAN

 

Klinik Psikoloji

0258 2963978

sbasaran@pau.edu.tr

Arş

. Gör. Dr. Rukiye KIZILTEPE


Gelişim Psikolojisi

0258 2967400

rkiziltepe@pau.edu.tr  

Arş. Gör. Dr. Ogeday ÇOKER

 

Sosyal Psikoloji

0258 2963705

ocoker@pau.edu.tr

Arş. Gör. Selver ÖZGÜR

 

Sosyal Psikoloji

0258 2967418

sozgur@pau.edu.tr