Deneysel Psikoloji ABD

Akademik Personel

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Belgüzar Nilay TÜRKAN

bturkan@pau.edu.tr

Deneysel Psikoloji ABD Başkanı