Gelişim Psikolojisi ABD

Akademik Personel

 

Arş. Gör. Dr. Rukiye KIZILTEPE

rkiziltepe@pau.edu.tr

 

 

Araştırma görevlimiz Nilsu TOSUN BORAN ÖYP (35. madde) kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne görevlendirilmiştir.