Haberler

BÖLÜM HAKKINDA

Bölüm Tanıtımı

Pamukkale Üniversitesi Psikoloji bölümü, 2013 yılında kurulmuştur.  Bölümde bir profesör, üç doktor öğretim üyesi ve iki de araştırma görevlisi bulunmaktadır. İki araştırma görevlimiz ise ÖYP (35. madde) kapsamında Ege Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne görevlendirilmiştir. Bölüm 2021-2022 eğitim öğretim yılında lisans düzeyindeeğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerine henüz başlanmamıştır.

Vizyonumuz

Lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayarak, üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, bilimsel yöntemlerle üreteceği bilgilerle çağdaş psikolojinin ilerlemesine katkı sağlayan, ulusal ve uluslar arası düzeyde psikoloji araştırmaları gerçekleştiren, psikolojinin toplum yararına uygulanmasına katkıda bulunabilecek psikologlar yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz

Misyonumuz, psikoloji ve ilgili alanlardaki bilimsel bilgi birikimine hakim, kendini geliştirmeye açık, araştırma ve uygulamaya meraklı psikologlar yetiştirmek ayrıca, psikolojinin farklı alanlarında bilimsel bilgi üreterek, üretilen bilimsel bilgileri toplumun ve insanlığın yararına sunmaktır. 

PAÜ Psikoloji Bölümü Akademik Etik İlkeleri

PAÜ Psikoloji Bölümü olarak, her psikoloğun sahip olması gereken etik temel ve ilkeleri baz alarak oluşturulan aşağıdaki akademik etik ilkelere uyacağımızı belirtiriz.

1- Başta çalışma arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere hiçbir bireye sahip oldukları değer, kimlik, inanç vb. özgürlükler hakkında dayatma ve ayrımcılıkta bulunmayacağız.

2- Farklı üniversitelerden, dolayısıyla da farklı ekollerden gelmiş psikologlar olarak, hiçbir paradigma ve ekolün birbirinden üstün olmadığını ve tüm farklı görüş ve ekollerin bir arada, “var olanı” doğru biçimde açıklamaya daha uygun olduğunu hatırlayarak, hiçbir ekolün kendisini dayatmasına izin vermeyeceğiz.

3- Unvanı ne olursa olsun hiçbir çalışma arkadaşımız, bir başka akademisyenin (unvanı ne olursa olsun) ders görevlerini, ders materyallerini, makale çalışmalarını isteği dışında yapmak, değerlendirmek zorunluluğunda bırakılamaz. Bölümümüzce akademik ihlal ve intihal olarak değerlendirilmeye müsait hiçbir etik ihlale müsamaha gösterilmeyecektir.

4- Bölümümüze ilişkin kararlar unvanları ne olursa olsun bölümdeki tüm akademisyenlerin birlikte karar vermesi sonucu alınacaktır.

Psikolojinin temel ilkelerini göz önünde bulundurarak oluşturulan bu maddeleri Pamukkale Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde görev yapan her bir akademisyen olarak kabul ettiğimizi bildiririz.