Araştırma Görevlisi Ogeday Çoker'in Projesi Tübitak tarafından desteklenmiştir.

Güncellenme Tarihi: 16 Aralık 2021

Araştırma Görevlisi Ogeday Çoker doktora tezi kapsamında yaptığı "İç-Grup ve Dış-Gruplara Yönelik Özgeciliğin Evrenselcilik ve İyilikseverlik Değer Boyutlarına Göre Farklılaşma Dereceleri" başlıklı araştırması ile TÜBİTAK 1002 programından destek almaya hak kazanmıştır.