İspanya Alicante'de düzenlenen 20. Avrupa Göz Hareketleri Konferansına (2019) bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Belgüzar Nilay Türkan poster sunumu ile Arş. Gör. Ogeday Çoker ise dinleyici olarak katılmıştır.