PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir lisans dalında bilgilenmelerini ve sertifika almalarını sağlamaktır.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

MADDE 6- (1) İlgili bölüm önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından her akademik yıl başlangıcından önce akademik birim tarafından kontenjanlar belirlenir ve duyurulur.

(2) Öğrenci yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

(3) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış öğrenciler başvurabilir.

(4) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki anadal programındaki akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.75 olması gerekir.

(5) Yandal programına başvurular akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuru dilekçesi ve not durum çizelgesi ile ilgili bölüm/program başkanlıklarına yapılır. Öğrencinin başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.

(6) Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul işlemi, başvurulan bölümün bağlı olduğu ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile tamamlanır.

(7) Zorunlu hazırlık sınıfı olan yandal programlarına, yeterlik sınavını başarmamış veya zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olamayan öğrenciler kabul edilmez.

(8) Yandal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, ilgili programın o yılki birinci sınıfın birinci yarıyıl asıl öğrenci sayısının %10’unu geçemez.

(9) Başvuran sayısının Fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, akademik not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır. Akademik not ortalamasının eşit olması durumunda anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM yerleşme puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

(10) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diploma programlarına kaydolan öğrenciler, talepte bulunmaları halinde yine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek programlarda yandal eğitimi yapabilir. Bu programlar arasında yapılacak yandal eğitim ve öğretiminde bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan koşullar aranmaz.

 

PAÜ Yandal Programı Yönergesinin detayları için tıklayınız.

Yan Dal/Çift Anadal Başvuru işlemlerinin iş akış şeması için tıklayınız.

 

Bölüm/Anabilim Dalı

Çift Anadal

Öğrenci kabul edilecek Bölüm/Anabilim Dalı

Yan Dal

Öğrenci kabul edilecek Bölüm/Anabilim Dalı

İşletme Bölümü

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Ekonomi Bölümü

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • Mevcut Değil
 • Tüm Lisans Bölümleri

Maliye Bölümü

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Ekonometri Bölümü

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 • Mevcut Değil
 • Tüm İİBF Bölümleri
 • Bilgisayar Mühendisliği

* Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara, yeterlik sınavını başarmış veya zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olmuş/sayılmış öğrenciler kabul edilir.

Bizi Takip Edin

facebook twitter instagram youtube

Menü